Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán Lớp 5 - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 22/06/2021 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh Toán Lớp 5 - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở Giáo dục và Đào tạo 	 	Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học 
 Thừa Thiên Huế 	Khoá ngày 04 tháng 5 năm 2006
 -----&-----	----------------------------------------
	Môn thi : 	Toán - lớp 5
Số báo danh:.............	Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
________________________________________________________________
Câu 1: ( 2 điểm )
	Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao?
	51 x 23 c 52 x 22
Câu 2: ( 2,5 điểm ) 
Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau. Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu hai xe gặp nhau?
Câu 3: ( 2,5 điểm )
Một chai đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Nếu đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi khi chai rỗng thì nặng bao nhiêu?
Tính diện tích của hình bên. 
2cm
2cm
1cm
2cm
1cm
2cm
1cm
1cm
Câu 4: ( 2 điểm )
Câu 5: ( 1 điểm ) Em hãy trình bày cách xếp 8 que diêm để có 3 hình vuông.
-----Hết-----
Sở Giáo dục và Đào tạo 	 	Kỳ thi học sinh giỏi bậc Tiểu học 
 Thừa Thiên Huế 	Khoá ngày 04 tháng 5 năm 2006
 -----&-----	----------------------------------------
hướng dẫn chấm môn toán
Câu 1: ( 4 điểm ) Không tính tích. Hãy điền dấu thích hợp vào ô trống và giải thích vì sao?
	51 x 23 c 52 x 22
Giải
	51 x 23 > 52 x 22	2,0 điểm
Vì :	51 x 22 + 51 > 51 x 22 + 22	2,0 điểm
Câu 2: ( 5 điểm ) Hai xe ô-tô khởi hành cùng một lúc và ngược chiều nhau. Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Hỏi sau khi khởi hành thì bao nhiêu lâu hai xe gặp nhau?
Giải
Xe đi từ A đến B mất 3 giờ. Nên trong 1 giờ xe đi từ A đi được 1/3 quãng đường.	1,0 đ
Xe đi từ B đến A mất 4 giờ. Nên trong 1 giờ xe đi từ B đi được 1/4 quãng đường.	1,0 đ
Trong 1 giờ 2 xe đi được: 1/3 + 1/4 = 7/12 (quãng đường)	1,0 đ
Chia quãng đường AB thành 12 phần	
Khi đó thời gian 2 xe gặp nhau là:	2,0 đ
	12/12 : 7/12 = 12/7 (giờ)
	Đáp số 12/7 (giờ)	
Câu 3: ( 5 điểm ) Một chai đựng đầy nước thì nặng 1340 gam. Nếu đựng một nửa nước thì nặng 720 gam. Hỏi khi chai rỗng thì nặng bao nhiêu?
Giải
Ta có sơ đồ sau:(hoặc giải thích)	 1,0 điểm
	 720g
 	1340 g
	Từ sơ đồ ta có:
	Khối lượng của một nửa nước là: 1340 - 720 = 620 (g)	2,0 điểm
	Khối lượng chiếc lọ rỗng là: 720 - 620 = 100 (g)	2,0 điểm
	Đáp số: 100 g	
Câu 4: ( 4 điểm )
Giải
	Ta chia hình bên thành những hình chữ nhật nhỏ có chiều dài bằng 2 cm và chiều rộng bằng 1 cm như hình vẽ	1,0 đ
	Ta có: Tổng số hình chữ nhật nhỏ là: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (hình)	1,0 đ
Diện tích một hình chữ nhật nhỏ là: 2 x 1 = 2 (cm2)	1,0 đ
Diện tích của hình là: 2 x 10 = 20 (cm2)	1,0 đ
	Đáp số: 20 cm2
Câu 5: ( 2 điểm ) Em hãy trình bày cách xếp 8 que diêm để có 3 hình vuông.
Giải
Học sinh có thể có nhiều cách xếp khác nhau; nếu đúng theo yêu cầu của đề bài tính 2 điểm

File đính kèm:

  • docDE HSG TOAN.doc