Đề thi giao lưu toán tuổi thơ Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Phúc Đồng

doc8 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 24/06/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu toán tuổi thơ Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Phúc Đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5- tháng 1/2014
Bµi 1. B¹n Lan viÕt d·y sè:
2; 1; 1; 2 ; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 
 Hái sè thø 2012 lµ sè 1 hay sè 2?
Đáp số: ................................................................................
 Bài 2. Cho M chia cho 5 dư 2, N chia cho 5 dư 3 và P = 2011 x M + 2012 x N. 
 Tính xem P chia cho 5 dư mấy?
Đáp số: ................................................................................
Bài 3. Một phép chia hai số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 969. Tìm số bị chia và số chia.
Đáp số: ................................................................................
Bài 4. Số trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải của số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm số thứ hai.
Đáp số: ................................................................................
Bài 5. Bà Lan muốn rán 6 cái bánh, nhưng cái chảo bé nên chỉ xếp được 4 cái. Mỗi cái bánh rán mặt trên 5 phút, mặt dưới 5 phút. Hỏi để rán xong 6 cái bánh đó bà Lan phải mất thời gian ít nhất là bao lâu? 
Đáp số: ................................................................................
Bài 6. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 6. 
Đáp số: ................................................................................
Bài 7. Một con chó đuổi theo một con thỏ cách xa nó 2m. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 7dm. Hỏi sau bao nhiêu bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ? 
Đáp số: ................................................................................
Bài 8. Muốn lên tầng ba của một nhà cao tầng cần đi qua 52 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến tầng 6 của ngôi nhà này? ( Số bậc thang ở mỗi tầng như nhau )
Đáp số: ................................................................................
Bài 9. Có một số lít dầu đựng trong các can, mỗi can 9 lít. Nếu đem số dầu hoả đó đựng đầy trong các can, mỗi can 3 lít thì số can 3 lít phải nhiều hơn số can số can 9 lít là 10 cái . Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu? 
Đáp số: ................................................................................
Bài 10: Hai số có hiêu bằng 124. Nếu lấy số bị trừ cộng với số trừ rồi lấy kết quả cộng với hiệu thì được 365. Tìm hai số .
Đáp số: ................................................................................
Bài 11. Hai vòi nước cùng bắc vào một cái bể có đựng được 664 lít. Người ta mở vòi thứ nhất cho chảy một thời gian, mỗi phút chảy được 27 lít. Sau đó đóng vòi thứ nhất và cho vòi thứ hai chảy tiếp, mỗi phút 34 lít thì tất cả mất 22 phút bể mới đầy. Hỏi người ta mở vòi thứ nhất trong bao nhiêu lâu? 
Đáp số: ................................................................................
Bài 12. Tìm các chữ số a và b để phân số là số tự nhiên.
Đáp số: ................................................................................
Bài 13. Tổng số tuổi của ba cha con là 85, trong đó:
- Tuổi con gái bằng tuổi cha.
- Tuổi con trai bằng tuổi con gái.
Tính tuổi của mỗi người. 
Đáp số: ................................................................................
Bài 14 Nhâm đố Thìn:
- Nhà bác Ba nuôi một đàn gà và vịt. Biết số gà ít hơn số vịt là 200 con. Nhưng số gà nhiều hơn số vịt là 125 con. Hỏi nhà bác Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt? Em hãy tính giúp bạn Thìn nhé! 
Đáp số: ................................................................................
Bài 15. Cho dãy số: 0; 1; 5; 14 . . . Điền 3 số tiếp theo. 
Đáp số: ................................................................................
Tự luận:
Bµi 16: HiÖn nay con 8 tuæi, tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái tr­íc ®©y mÊy n¨m tuæi con b»ng tuæi mÑ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014
 Họ và tên :  Ngày sinh: . Trường : Tiểu học Phúc Đồng
 Số báo danh : ..
Thời gian: 30 phút
(Đề thi cá nhân)
Câu 1: Để số 27a38 chia hết cho 9 thì phải thay a = .....
Câu 2: Phân số bé nhất trong các phân số ; ; là: 
Câu 3: Rút gọn phân số thành phân số tối giản ta được phân số: ..............................
Câu 4: Diện tích 1 hình chữ nhật sẽ tăng .. lần nếu gấp chiều dài lên 5 lần và chiều rộng lên 6 lần
Câu 5: Cho biết: 18,987 = 18 + ........ + 0,08 + 0,007.
	Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ..........................
Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013? Trả lời: .............................. 
Câu 7: năm số thập phân lớn hơn 2,3 và bé hơn 2,4 là: ...............................................
Câu 8: Đơn vị trong bảng đơn vị đo khối lượng người ta thường gọi là “lượng” hay “lạng” là đơn vị: .................................
Câu 9: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là 
Câu 10: Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi và tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ. 
 cách đây 3 năm tuổi của con là: ............. tuổi
Câu 11: Tìm Số thích hợp điền vào ô trống: 22 22 = 22 2 + 22 + 22 
Câu 12: Ba số chẵn liên tiếp có tổng bằng 108 là: 
Câu 13: Chữ số tận cùng của kết quả dãy tính 1981 + 1982 + 1983 +...+ 1989 là: ..........
Câu 14: Kết quả của dãy tính ( 2013 – 202 x 8 : 4 ) x ( 45 : 5 – 9 ) bằng ..
Câu 15: Tìm phân số bằng phân số và có hiệu giữa mẫu số và tử số là 15.
 Phân số cần tìm là: ..........................
Không viết vào khuông này
Câu 16 (phần tự luận): Hãy giải bài toán sau:
 Kết quả kỳ thi học sinh giỏi khối lớp 5 của một trường Tiểu học có số học sinh đạt điểm giỏi bằng số học sinh dự thi, không có học sinh đạt điểm trung bình và yếu. Sau khi phúc khảo, có 12 em đạt điểm khá lên điểm giỏi vì thế số học sinh đạt điểm giỏi bằng số học sinh dự thi. Hỏi khối lớp 5 trường đó có bao nhiêu em dự thi ? 
Điểm
.
Người chấm
(ký tên)
(1)(2)..
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đề 01: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng thì chiều dài gấp mấy lần chiều rộng ?
 Kết quả : .. lần
"
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đề 02: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... ; 19 ; 20 có tất cả bao nhiêu chữ số ?
Kết quả : .. chữ số 
"
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đế 03: Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm 
 Kết quả : .. .
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đề 04: Hiện nay trung bình cộng tuổi của hai anh em là 14. Hai năm trước tuổi em bằng 3/5 tuổi anh. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?
 Kết quả : .. 
"
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đề 05: Lớp 5A có 60% là học sinh nữ. Biết số học sinh nữ nhiều hơn nam là 6 bạn. Tính số học sinh của lớp 5A? Kết quả : 
"
GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG - LỚP 5
 NĂM HỌC 2013 – 2014 (Đề thi đồng đội)
 Họ và tên : .. Lớp : . Trường Tiểu Sơn Phúc
 Số báo danh :  - Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em) Số báo danh : .. Thời gian: 30 phút cho cả đội (6 em)
Đề 06: Tính Giá trị của biểu thức 
 Kết quả : . 

File đính kèm:

  • docDE GIAO LUU TT LOP 5 THANG 1.doc