Đề thi giao lưu Olympic Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Phúc Sơn

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu Olympic Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Phúc Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN
TRƯỜNG TH PHÚC SƠN
ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC TOÁN
Lớp 5: Năm học 2013 – 2014
PHẦN I: Ghi đáp số đúng của các bài toán sau:
Bài 1: Một phép chia có thương là 5, số dư là 2, Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 106. Tìm số bị chia, số chia.
Bài 2: Một người thợ làm từ 7 giờ 30 phút đến 11h 30 phút được 5 sản phẩm. Hỏi người đó làm xong 35 sản phẩm thì mất bao nhiêu ngày? Biết mỗi ngày người đó làm 8 giờ.
Bài 3: Ba bạn An, Bình, Cúc đi mua vở. Biết tổng số vở mà 3 bạn mua là 17 quyển. Số vở của An và Bình mua nhiều hơn số vở của Cúc là 3 quyển. Số vở của An bằng số vở của Bình. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu quyển vở
Bài 4: Tổng số tuổi của 3 người là 115. Tuổi của người thứ nhất bằng 2 lần tuổi của người thứ 2 cộng với 10. Tuổi của người thứ 2 bằng 3 lần tuổi của người thứ 3 trừ đi 5. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi.
Bài 5: Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số biết rằng số đó chia hết cho 9 và 2, còn chia cho 5 dư 3 .
 PHẦN I: Trình bày lời giải các bài toán sau:
Bài 1: Một hình chữ nhật nếu tăng chiều rộng để bằng chiều dài thì diện tích tăng thêm 20m2 . Còn khi giảm chiều dài của nó cho bằng chiều rộng thì diện tích giảm 16m2 . Tính diện tích hình chữ nhật.
Bài 2: Tính.
 + + +...+ 
Bài 3: Một người đi mua cây về trồng lần thứ nhất người đó mua 10 cây Phượng và 8 cây Điệp hết 64.000 đồng. Lần thứ hai người đó mua 7 cây Phượng và 4 cây Điệp hết 40.000 đồng. Tính giá tiền 1 cây Điệp và 1 cây Phượng.
Bài 4: Cho 1 phân số. Biết rằng nếu chuyển 20 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì phân số đó có giá trị bằng 1. Còn nếu thêm cả vào tử số và mẫu số 3 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đã cho.
Bài 5: Số học sinh lớp 5B được chọn vào vào đội tuyển học sinh giỏi của trường là sô học sinh của lớp. Nếu chọn thêm 3 em nữa thì số em được chọn bằng 20% số học sinh của lớp. Tìm số học sinh của lớp 5B.

File đính kèm:

  • docde thi giao luu olympic toan 5.doc