Đề thi giao lưu học sinh giỏi Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Hứa Tạo

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu học sinh giỏi Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Hứa Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh: TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO GT 1 ........................................... GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 
SBD:......... - Năm học 2013-2014
Phòng thi số:............ Môn : TIẾNG VIỆT LỚP 5 GT2 
 Ngày thi: / 4 / 2014 
 Thời gian làm bài : 60 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Dựa vào nghĩa của tiếng cảnh, hãy sắp xếp các từ : thắng cảnh, cảnh cáo, phong cảnh, cảnh giác, cảnh vật, cảnh tỉnh thành 2 nhóm và cho biết nghĩa của tiếng cảnh trong mỗi nhóm đó.
Nhóm 1:
Nhóm 2:
Nghĩa: cảnh (1):.......................................
.
Nghĩa: cảnh (2):.......................................
.
Câu 2: Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
 - Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân chạy thình thịch. 
..
Câu 3: Con đi trăm núi ngàn khe
 Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm.
 Theo em, trong câu thơ trên, trăm có bằng 99 +1 và ngàn có bằng 999 + 1 hay không ? Vì sao?
Câu 4: Trong bài thơ Mẹ , nhà thơ Trần Quốc Minh có viết:
 “ Lời ru có gió mùa thu
 Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
 Những ngôi sao thức ngoài kia
 Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
 Đêm nay con ngủ giấc tròn
 Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
 Theo em, hình ảnh nào góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của đoạn thơ trên, vì sao?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NẦY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.Câu 5: Thời gian chẳng còn bao lâu nữa em sẽ tạm biệt ngôi trường tiểu học Hứa Tạo thân yêu nầy, nơi đã gắn bó với em trong những năm học qua. Em hãy viết một bài văn ( khoảng 10 đến 15 câu) kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em đối với cô giáo(thầy giáo) trong trường.
.......................................
******************
Họ và tên học sinh: TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO GT 1 ........................................... GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 
SBD:......... - Năm học 2012-2013
Phòng thi số:............ Môn : TOÁN LỚP 5 GT2 
 Ngày thi: / 4 / 2013 
 Thời gian làm bài : 60 phút ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 2: 
 a/ Cho biểu thức: 3,65 x a + 5,76 x a. Tính giá trị số của biểu thức, biết a x 2,5 = 5
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b/ Tính: (1- ) x (1 - ) x ( 1 - ) x ( 1 - )
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: So sánh hai phân số: và 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 4: Bạn Long có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn Long nhận thấy rằng số bi xanh bằng số bi đỏ. Hỏi bạn Long có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ? (có vẽ sơ đồ)
Bài làm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NẦY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 : Nhà trường mua về một số sách Tiếng Việt và sách Toán lớp 5, trong đó số sách Tiếng Việt nhiều hơn số sách Toán 120 quyển, số quyển sách Toán bằng số quyển sách Tiếng Việt.
 a/ Hỏi nhà trường mua bao nhiêu quyển sách mỗi loại?
 b/Tính tổng số tiền mua sách. Biết rằng 1 quyển sách Toán giá 4600đồng, 1 quyển sách Tiếng Việt giá 6000 đồng.
 Bài làm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
 -----Hết---

File đính kèm:

  • docDe HSG 5 201314.doc