Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng anh Lớp 4

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng anh Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề số 1
Bài 1: Khoanh tròn từ khác loại
1.
Singapore
Vietnamese
America
England
2.
October
September
Worker
March
3.
cake
ice – cream
banana
kite
4.
bike
play
dance
write
5.
schoolbag
notebook
classroom
pencil box
Bài 2: Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại
1.
apple
candy
January
table
2.
subject
music
student
during
3.
write
fine
thirty
science
4.
door
football
school
noon
Bài 3: Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hợp lý
___ You’re welcome.
___ And you, when’s your birthday, Linh ?
_1_ Hello, An
___ It’s in June.
___ Happy birthday, An. This hat is for you.
___ Hello, Linh. Come in, please.
___ Thank you very much.
Bài 4: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi đánh (T ) vào trước thông tin đúng; (F ) vào trước thông tin sai.
Hoang is my friend. He is from America. He is a student at Victory school. He is at school now. He is with his classmates in the classroom. They have a birthday party. They are very happy. Today, Hoang is ten years old.
___ 1. He is a student at Oxford school.
___ 2. He is from America.
___ 3. He is eight years old.
___ 4. He is in his classroom now.
___ 5. He isn’t happy today.
Bài 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 
1. birthday / is/ August/ our/ in/./...
2. desk / her/ is / the/ on/ schoolbag/./
3. you / can/ ride/ and/ your/ a bike/ ?/ brother/.....
4. would/ some/ I / mineral water/ like/ and/ a cake/./...
5. does/ class/ when/ have/ your/ Maths/?/.
Bài 6: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng
1. What subject do you like the most ?.................................................................................
2. Mai can dances and sing English songs ?........................................................................
3. How many pencilboxs are there on the table ?................................................................
4. She is Mary. She is from English
5. We learn about animals and plants during Art lessons. .. 

File đính kèm:

  • docde HSG TAnh 4.doc