Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Hải Thái 1

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường Toán Lớp 2 - Trường Tiểu học Hải Thái 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học HẢI THÁI 1 
 	Đấ̀ THI học sinh giỏi CẤP TRƯỜNG
MễN TOÁN LỚP 2
 THỜI GIAN: 60 phút (khụng kờ̉ thời gian giao đờ̀)
Họ và tờn:lớp:.
 I- Phần trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C,  (là đáp số, kết quả tính,). Hãy chọn câu trả lời đúng và khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đó.
Câu 1. Chọn kết quả đúng của x:
	45 – x = 30
	A. x = 75	B. x = 15	C. x = 25	D. x = 35
Câu 2. Có 24 quyển vở, số quyển vở là:
	A. 25 quyển vở	B. 21 quyển vở	C. 8 quyển vở	D. 9 quyển vở
Câu 3. Thứ năm tuần này là ngày 16. Thứ bảy tuần sau là ngày:
	A. 24	 B. 25	 C. 26	D. 27
Câu 4. Một gang tay của mẹ dài khoảng 2
	A. mm	 B. cm	 C. dm	D. m
 II. Phần tự luận. (16 điểm)
Bài 1. (5 điểm) An có nhiều hơn Bình 5 viên bi. Nếu An cho Bình 8 viên bi thì bạn nào có số viên bi ít hơn và ít hơn mấy viên bi?
Bài 2. (5 điểm) Có một cân hai đĩa và hai quả cân loại 1kg, 2kg. Làm thế nào để lấy được 9kg gạo từ bao gạo 20kg chỉ bằng hai lần cân.
E
B
A
Bài 4. (6 điểm)
Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
 bao nhiêu hình tứ giác? Kể tên các hình đó.
G
D
C
b)Hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình vẽ bên 
 để có 9 hình tứ giác. Vẽ tất cả các cách mà em tìm được 

File đính kèm:

  • docde thi HSG lop 2(7).doc