Đề ôn tập thi cuối học kì II môn Toán Khối 5

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập thi cuối học kì II môn Toán Khối 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Họ và tên: ............................................	 MÔN TOÁN LỚP 5 
 A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
	Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
 Câu 1. m3 = .dm3
	 A. 200	 B. 140	 C. 1400	 D. 1,4
 Câu 2: 4dm2 125mm2 = ....................... mm2
	 A. 41250	 B. 40125	 C. 41025	 D. 400125
 Câu 3. Cho 2 : = . Số thích hợp điền vào ô trống là :
 A. 11 B. 1 C. 55 D. 5
 Câu 4. Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
	 A. 150%	 B. 60%	 C. 40%	 D. 80%
 Câu 5. Trong các số sau, số nào bé nhất : ; 16% ; 0,016 ; 
 A. B. 16% C. 0,016 D. 
 Câu 6. Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm. 
 Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là :
 A. 10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm
 B. Phần tự luận :(7điểm )
 Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính :
712,54 - 48,9 , 457,8 x 3,8 , 91,08 : 3,6 , 23giờ18phút – 19giờ45phút 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2 : ( 1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm :
 2m3 = ........................dm3 ; 4m27cm2 =.....................dm2
 6 tấn 9kg = .......................tạ ; 3giờ = .................... phút
 Bài 3 : ( 1 điểm) Tìm y  :
 a/ 9,6 + y : 3,2 = 12,12 ; b/ 176290 : y = 578
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 Bài 4 : (1,điểm) Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 6giờ30phút với vận tốc 
 12km/giờ và đến B lúc 8 giờ. Tìm quãng đường AB ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. Bài 5.( 2đ ) Một đám đất hình thang có đáy bé 150 m và bằng đáy lớn, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

File đính kèm:

  • docON TAP TOAN 5 KI 2 (3).doc