Đề kiểm tra Violympic môn Toán Khối 2 vòng 15

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Violympic môn Toán Khối 2 vòng 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
21 : 3 – = 4
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
30 : 5 –  = 2
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 : 4 + = 41
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
32 : 4 + = 31
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay mẹ Lan 39 tuổi, còn bà nội Lan 67 tuổi. Tính tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi tuổi bà nội Lan bằng tuổi mẹ Lan hiện nay.
Trả lời:      Tổng số tuổi của mẹ Lan và của bà nội Lan khi đó là tuổi.
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:     Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 2kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được túi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 54 là số 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 : 5 + = 22
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
25 : 5 + = 42
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
15 : 3 + = 40
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
32 : 4 + = 31
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay anh 21 tuổi, em 12 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số 
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 22 là số 
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số bé nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số 

File đính kèm:

  • docDe toan mang vong 15 lop 2.doc