Đề kiểm tra thử cuối học kì II Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Thiệu Quang

doc9 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra thử cuối học kì II Tổng hợp Lớp 5 - Trường Tiểu học Thiệu Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................................... Lớp : 5......
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Phần : Lịch sử, Môn : Lịch sử - Địa lí
(Thời gian : 35 phút)
Câu 1 : (4 điểm Hãy ghi mốc thời gian ứng với sự kiện lịch sử quan trọng của nước ta
Sự kiện lịch sử
Mốc thời gian
Bác Hồ (Văn Ba) rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
Ngày tháng năm 
Bác hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
Ngày tháng năm 
Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.
Ngày tháng năm 
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước.
Ngày tháng năm 
Câu 2 : (1,5 điểm) Tại sao nói ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc son lịch sử quan trọng của nước ta.
Câu 3 : (1,5 điểm) Hãy viết tiếp vào để trở thành ý đúng về những quyết định trọng đại của Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất.
a) Lấy tên nước là : 
b) Quốc kì là : 
Câu 4 : (3 điểm) Hãy nêu những điểm cơ bản của hiệp định Pa – ri về Việt Nam.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Phần : Lịch sử, Môn : Lịch sử - Địa lí
(Thời gian : 35 phút)
Câu 1 : (4 điểm) Hãy ghi các sự kiện lịch sử của nước ta ứng với các mốc thời gian tương ứng.
Sự kiện lịch sử
Mốc thời gian
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Ngày tháng năm ..
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng.
Ngày . tháng năm ..
Mĩ phải kí Hiệp định Pa – ri chấm rứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
Ngày . tháng năm ..
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Ngày . tháng năm ..
Câu 2 : (1,5 điểm) Nêu vai trò của nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
Câu 3 : (1,5 điểm) Hiệp định Pa – ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào. ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 
Câu 4 : (3 điểm) Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì.
.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Phần : Địa lí, Môn : Lịch sử - Địa lí
(Thời gian : 35 phút)
Câu 1 : ( 3 điểm) Hãy kể tên các châu lục trên thế giới.
 1 - ............................ 4 - ......................................
 2 - ........................... 5 - ......................................
 3 - ........................... 6 - ......................................
Câu 2 : ( 2 điểm) Hãy đánh kí hiệu Đ vào câu trả lời đúng và S câu trả lời sai :
 Dân cư tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.
 Nước ta nằm ở khu vực Đông Nam á
 ở nước ta lúa gạo là cây được trồng nhiều nhất.
 Phần đất liền nước ta có diện tích là đồi núi và diện tích là đồng bằng
Câu 3 : (2 điểm). Hãy điền tiếp vào ..để trở thành câu trả lời đúng.
 A - Đại dương lớn nhất là : ..
 B - Đại dương sâu nhất là : ..
 C - Đại dương bé nhất là : 
 D - Đại dương nông (cạn) nhất là : ..
 Câu 4 : (3 điểm). Hãy kể tên các nước láng giềng của Việt Nam. Giới thiệu một số nét cơ bản về nước láng giềng lớn nhất của nước ta .
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Phần : Địa lí, Môn : Lịch sử - Địa lí
(Thời gian : 35 phút)
 Câu 1 : (2 điểm). Hãy điền tiếp vào ..để trở thành câu trả lời đúng.
 A - Châu lục có diện tích lớn nhất thế giới là : 
 B - Châu lục có diện tích bé nhất thế giới là : .. 
 C - Châu lục có dân số đông nhất thế giới là : ..
 D - Châu lục có dân số ít nhất thế giới (không có dân) là : 
Câu 2 : ( 3 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống .
 Trung Quốc có số dân .thế giới. Con người đã sinh sống từ xa xưa trên các ..màu mỡ của miền Miền chủ yếu núi và cao nguyên , có khí hậu . 
Câu 3 : ( 2 điểm) Hãy đánh kí hiệu Đ vào ở câu đúng và S vào ở câu sai.
 Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở đồng 
 bằng.
 Nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp.
 Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hoá và hành 
 khách ở nước ta.
 Thành phố Hồ Chí Minh vừa là trung tâm công nghiệp lớn, vừa là nơi có hoạt 
 động thương mại phát triển lớn nhất nước ta.
Câu 4 : (2 điểm) Hãy điền tên châu lục phù hợp với các nước sau đây :
Trung Quốc thuộc châu 
Nước Nga thuộc châu .
Hoa kì thuộc châu ..
Nhật Bản thuộc Châu .
 Câu 3 : ( 2 điểm) : Hãy đánh kí hiệu Đ vào câu trả lời đúng và S câu trả lời sai :
 Dân số Việt Nam tăng nhanh.
 Việt Nam là nước có nhiều dân tộc.
 Mật độ dân số Việt Nam thấp.
	Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Môn : khoa học
(Thời gian : 35 phút)
Bài 1 : (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
 1. Chất rắn có đặc điểm gì.
 A. Không có hình dạng nhất định. 
 B. Có hình dạng nhất định. 
 C. Có hình dạng của vật chứa nó. 
 2. Các loại hoa thị phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm gì ?
 A. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt. 
 B. Không có màu sắc đẹp. Cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. 
 3. Quả chứa hạt do bộ phận nào tạo thành ?
 A. Cánh hoa B. Nhị hoa C. Bao phấn D. Bầu nhụy. 
Bài 2 : (2 điểm) Đánh dấu vào các côth dưới đây cho phù hợp.
Các hiện tượng
Biến đổi lí học
Biến đổi hoá học
Cho vôi sống vào nước
Xi măng trộn với cát và nước
Đinh mới Đinh gỉ
Thuỷ tinh ở thể lỏng Thuỷ tinh ở thể rắn
Bài 3 : (2 điểm) Hãy viết N vào trước việc nên làm, chữ K vào trước việc không nên làm để đảm bảo an toàn tránh tại nạn do điện gây ra.
Phơi quần áo trên dây điện.
Báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt.
Trú mưa dưới trạm điện.
Chơi thả diều dưới đường dây điện.
Câu 4 : (3 điểm) Hãy nêu 3 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và nước.
1 
2 
3 
TRường tiểu học
Thiệu quang
 Phiếu kiểm tra lớp 5
(Kiểm tra thử cuối học kì 2)
 Năm học 2008 - 2009
Họ tên người coi, chấm thi
 Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....
1. 
Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................
Điểm :
Môn : khoa học
(Thời gian : 35 phút)
Bài 1 : (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
 1. Sự biến đổi hoá học là gì.
 A. Sự chuyển thể của một chất lỏng sang thể khí và ngược lại. 
 B. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
 2. Chất lỏng có đặc điểm gì ?
 A. Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó không nhìn thấy được.
 B. Có hình dạng nhất định nhìn thấy được.
 C. Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.
 3. Yếu tố nào dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?
 A. Không khí B. Nhiệt độ C. Chất thải D. ánh sáng mặt trời. 
Bài 2 : (2 điểm) ) Hãy viết N vào trước việc nên làm, chữ K vào trước việc không nên làm để tiết kiệm điện.
Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, ti vi.
Dùng các loại bóng đèn tiết kiệm điện.
Tiết kiệm khi đun nấu, sưởi, là quần áo.
Không dùng điện nữa.
Bài 3 : (2 điểm) Điền tên các con vật cho sẵn dưới đây vào cột cho phù hợp : cá vàng, các heo, cá sấu, chim, lợn, chuột, hổ, bướm.
Động vật đẻ trứng
Động vật đẻ con
.
..
..
.
.
Câu 4 : (3 điểm) Hãy nêu 3 việc bạn và gia đình bạn có thể làm để tránh lãng chất đốt.
1 
2 
3 
Họ và tên : Thứ .. ngày .tháng 3 năm 2009
Lớp : 5 A
Kiểm tra định kì giữa học kì iI năm học 2008 – 2009
Môn toán lớp 5
(Thời gian làm bài 40 phút)
Phần 1
 Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, là kết quả tính) Hãy khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
Bài 1. Cho số thập phân 54,172. Chữ số 7 có giá trị là:
	A. 7	B. 	C. 	D. 
Bài 2. 1 phút 12 giây = .phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 
 A. 1,2	 B. 2,2	
	 C. 1,12	 D. 72
Bài 3. Hình tròn M có bán kính dài gấp 4 lần cạnh hình tròn N. Diện tích hình tròn M so với diện tích hình tròn N gấp số lần là : 
 A. 4 lần B. 12 lần
 C. 8 lần D. 16 lần
Bài 4 : Biểu thức 16 – 8 : 4 2 + 10 có giá trị là :
 A. 14 B. 25
 C. 22 D. 5
Phần 2 :
Đặt tính rồi tính :
a) 486,5 – 68,37 532,08 7,5 125,76 : 1,6
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. .. 
 b) 12 phút - 5 phút 10 giây 25 giờ 42 phút + 10 giờ 29 phút
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
. .
Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút . Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ ở dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài giải
 3. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 46,5 km/ giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 31,5 km/giờ. Sau 1 gờ 45 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km ?
Bài giải
 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
 a) 8,3 7,9 + 8,3 2,1 b) 2,5 14,5 - 2,5 4,5 c) 2,5 1,2 0,4

File đính kèm:

 • docDe thi hk II lop 5de 2.doc