Đề kiểm tra thi học kỳ II môn Toán Lớp 4

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra thi học kỳ II môn Toán Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm:
Họ và tên : ..
KIỂM TRA TOÁN LỚP 4
Trắc nghiệm(5 điểm)
Phép chia có kết quả là : 
A. ; B. ; C. D. 
2. của 25 kg bằng :
A. 20 kg B. 15kg ; C. 10 kg ; D. 5kg
3. 87m2 = .
A. 870 dm2; B. 8700 dm2; C. 807 dm2; D. 8007 dm2 
4. 1 giờ 15 phút = . 
A. 115 phút B. 615 phút C. 75 phút D. 6015 phút 
5. Phân số “ Mười ba phần hai mươi năm” viết là: 
A. B. C. D. 
6. Phân số đọc là : 
A. một bốn phần một ba 	B. Mười bốn phần ba
C. Bốn phần mười ba	 D. Mười bốn phần mười ba
7. Trong các hình sau hình nào là hình bình hành .
 A	B	C	D
 8. a) Kết quả của phép tính là :
 A. B. C. D. 
9. Một hình bình hành có cạnh đáy là 38 cm và chiều cao là 10cm . Diện tích của hình bình hành đó là :
A. 48 cm2 ; B. 380cm ; C. 380cm2 ; D. 190cm2
10 . Trong các phân số phân số nhỏ nhất là :
 A. B. C. D. 
II. Phần tự luận : (5 điểm )
Câu 1( 1điểm ) Tính :
a) =..
b) = .
Câu 2. ( 1 điểm )Tìm x , biết: 
a. X : 25 = 1225	b. X x 102 = 3000+ 264
Câu 3.(1 điểm)Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là : 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là bao nhiêu người ?
Câu 4.(2 điểm) Một hình chữ nhật có nữa chu vi 84 m . Chiều rộng bằng chiều dài . Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó ?

File đính kèm:

  • docDe kiem tra toan 4 HK2.doc