Đề kiểm tra môn Luyện từ và câu Lớp 5

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Luyện từ và câu Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi môn tiếng việt (Phân môn : Luyện từ và câu)
Câu 1. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây có chứa cặp từ trái nghĩa :
A. Dở khóc dở cười	
B. Năng nhặt chặt bị
C. Buồn ngủ gặp chiếu manh
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 4)
(Đáp án: A)
Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau
	Thắng không kiêu  không nản
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 10)
(Đáp án : bại)
Câu 3. Điền vào chỗ trống từ thích hợp với nghĩa sau :
	Tên chính thức của một nước gọi là  
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 2)
(Đáp án : quốc hiệu)
Câu 4. Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với những từ còn lại :
	A. cầm	B. nắm	C. cõng	D. xách
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 2)
(Đáp án : C. cõng)
Câu 5. Chọn nhóm từ phù hợp nhất với chủ điểm “Con người với thiên nhiên”
Đất nước, tổ quốc, on sông
Hoà bình, thái bình, thanh bình
Bầu trời, cánh đồng, dòng sông
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 10)
(Đáp án : C)
Câu 6. Câu thơ “Giàn giáo tựa cái lồng che chở” có sử dụng biện pháp so sánh không ?
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 15)
(Đáp án : Có)
Câu 7. Có thể thay từ “vò” trong câu sau bằng từ nào ?
	“Ông vò đầu Hoàng khen ngoan”
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 10)
(Đáp án : xoa)
Câu 8. Từ “mắt” trong câu nào dùng nghĩa chuyển
Đôi mắt của bé mở to
Quả na đã mở mắt
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 5)
(Đáp án : B)
Câu 9. Câu nào dưới đây, từ “mầm non”được dùng với nghĩa gốc :
Chúng em là mầm non của Đảng.
Mầm non đã nhú đầy cành.
Trường của chúng em đây là trường mầm non.
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 10)
(Đáp án : B)
Câu 10. Chọn quan hệ từ nào để điền vào chỗ trống trong câu sau :
	“ bạn chú ý  bạn sẽ nghe thấy tiếng chim”
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 11)
(Đáp án : cặp từ quan hệ : nếu – thì)
Câu 11. Dùng nhóm từ nào để chỉ một đối tượng người nghe :
Bạn, mày, anh, chị
Các bạn, chúng mày, các anh, các chị
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 11)
(Đáp án : A)
Câu 12. Quan hệ từ trong câu sau biểu thị mối quan hệ nào :
	“Không chỉ mẹ tôi buồn mà bố tôi cũng rất buồn”
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 11)
(Đáp án : Quan hệ tăng tiến)
Câu 13. Nghĩa của từ “tựa” trong câu thơ “Giàn giáo tựa cái lồng che chở”và câu thơ “Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc”có giống nhau không ?
(Luyện từ và câu lớp 5, tuần 15)
(Đáp án : không)

File đính kèm:

  • doc§E luyen tu va cau.doc