Đề kiểm tra học kỳ I Môn Hoá Học Lớp 8 TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

pdf2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I Môn Hoá Học Lớp 8 TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ MÔN HOÁ HỌC LỚP 8 
 I - Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) 
 Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu 
1 đến câu 9. 
 Câu 1. Trong những hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học ? 
 a) Về mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu. 
 b) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung. 
 c) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm tan băng ở 2 vùng cực trái đất. 
 d) Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường. 
 A. a, b. B. b, d. C. b, c. D. a, d. 
 Câu 2. Cho sơ đồ phản ứng sau : 
 Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O 
 Hãy chọn cặp nghiệm x, y sao cho phù hợp ? 
 A. x = 3 ; y = 2 B. x = 2 ; y = 3 C. x = 4 ; y = 2 D. x = 2 ; y = 4 
 Câu 3. Giải thích về định luật bảo toàn khối lượng có phát biểu sau : 
 Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (I) nên tổng 
khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (II). 
 A. I đúng, II sai 
 B. I sai, II đúng 
 C. I và II đúng, ý I giải thích cho ý II 
 D. I và II đúng, ý I không giải thích cho ý II 
 Câu 4. Trong 4,4 g CO2 có số mol là 
 A. 0,4 mol. B. 0,3 mol. C. 0,2 mol. D. 0,1 mol. 
 Câu 5. 0,2 mol CO2 (đktc) có thể tích là 
 A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 4,48 lít. D. 3,36 lít. 
 Câu 6. Cho tỉ khối của khí A với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với khí oxi là 0,5. 
Khối lượng mol của khí A là 
 A. 43 g. B. 34 g. C. 17 g D. 7 1 g. 
1 
 Câu 7. (Biết S = 32 ; O = 16).Số mol của khí sunfurơ (SO2) có trong 6,4 g là 
 A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol. 
 Câu 8. Có một hỗn hợp gồm : 48 g khí Oxi (O2) và 22 g khí cacbon đioxit (CO2) 
 (Biết O = 16, C = 12). Thể tích hỗn hợp khí trên ở đktc là 
 A. 22,4 lít. B. 33,6 lít. C. 11,2 lít. D. 44,8 lít. 
 Câu 9. Oxit của kim loại A có công thức là A2O3. Công thức muối sunfat của A là 
 A. ASO4. B. A3(SO4)2. C. A2(SO4)3. D. A2SO4. 
 Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : 
 Chất được chia làm 2 loại lớn là ....(1)....... và ......(2)...... Đơn chất được tạo nên từ một 
.......(3)....... ; còn ...(4)...... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. 
 - Khí hiđro (H2), sắt (Fe), khí nitơ (N2) là : .....(5)..... 
 - Muối ăn (NaCl), nước (H2O), axit sunfuric (H2SO4) là :......(6)............. 
 II. Tự luận (5điểm) 
 Câu 11. (1 điểm) Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ? Mỗi trường hợp cho 
một ví dụ ? 
 Câu 12. (2 điểm) Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều gấp đôi số 
nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh ? 
 Câu 13. (2 điểm) Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với axit clohiđric (HCl) tạo 
thành 25,4 gam sắt(II) clorua (FeCl2) và 0,4 gam khí hiđro. 
 a) Lập phương trình hoá học. 
 b) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng ? 
 (Biết Fe = 56, S = 32, Cl = 35,5, H = 1). 
 2

File đính kèm:

  • pdfHoahocjjmfdhnklgsd;k (2).pdf
Đề thi liên quan