Đề kiểm tra học kì II Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012 - Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN HOÀI NHƠN
PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
KIỂM TRA HỌC KỲ II (Năm học: 2011-2012)
Môn: Tiếng Anh Let’s Go 1B 
Thời gian: 35 phút (không kể thời gian phát đề)
Trường .
Họ tên: .
Lớp: ..
Giám thị 
Mã phách
Điểm
Giám khảo 
Mã ghi lại
CIRCLE: (KHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG)
 I’m _____ . I want milk.
hungry
an apple
thirsty
 I’m hungry. I want _____.
juice
an apple
milk
1. 	 2. 
What do you want? 
I want rice.
I want ice cream.
I want cake.
They’re tables.
What do you want? 
I want fish.
I want pizza.
I want chicken.
They’re tables.
3. 	 4. 
Eat apple.
Wash apple.
Cut apple.
Buy juice.
Drink juice.
Pour juice.
 5. 6.
Can you drink it?
Yes, I can.
No, I can’t.
I can drink it. 
Can you pour it?
Yes, I can.
No, I can’t.
I can pour it. 
7. 	8. 	8. 
Kate: I like yellow
Lisa: ___________
a. I do, too. I like yellow, too.
b. I like yellow, too. 
c. I like yellow.
Jenny: What’s your favorite color?
Andy: ___________________
a. I like ice cream.
b. I like baseball. 
c. I like red.
9. 	10. 
John: There’s a bird. I like birds
Jenny: _____________
a. I like a bird.
b. I like birds, too. 
c. I like birds.
Look! There’s a dog. I like _____.
a. a dog
b. dogs. 
c. two dogs.
 11. 12. 
 12. 
Do you like spiders? 
a. Yes, I do.
b. No, I don’t. 
c. I like spiders.
 13. 	 
II: COMPLETE THE DIALOGUE (HOÀN THÀNH ĐOẠN ĐỐI THOẠI) 
 Mary: I am (14) (hungry / thirsty ). I want an apple.
 Peter: I am thirsty. I want (15) .( juice / chicken )
 Mary: Here you are.
 Peter : Thank you.
III: ODD ONE OUT( KHOANH TRÒN TỪ KHÔNG CÙNG NHÓM)
 16. 	Apple peach 	plum 	bird
 17 . 	rabbit rice 	spider 	frog
 18. 	orange juice 	bread pizza 	fish
IV: REODER( SẮP XẾP CÁC TỪ XÁO TRỘN THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH)
 19: ice-cream, / I / like / too. /	
 20: is / your / What / favorite / color ? 
ĐÁP ÁN ANH VĂN - ANSWER SHEET
Mỗi đề có tổng cộng 20 câu, mỗi câu đúng chấm 0,5 đ
LET’S GO 1B
Câu sô
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu trả lời 
b
c
a
c
c
b
b
a
c
a
Câu sô
11
12
13
14
15
16
17
18
Câu trả lời 
b
b
b
Hungry
Juice
Bird
Rice
Finh
14. HUNGRY 15.JUICE 16. BIRD 17.RICE 18. FISH 
19. I LIKE ICE CREAM , TOO.
20. WHAT IS YOUR FAVORITE COLOR ?

File đính kèm:

  • docDE ANH VAN LOP 42AHK 2NH 1112.doc