Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học số 2 Nam Phước

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học số 2 Nam Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Số 2 Nam Phước
Họ và tên :..
Lớp : 4/..
KIỂM TRA CUỐI HK I
Năm học : 2009- 2010
Môn : Tiếng Anh 4
Thời gian : 35 phút
 Điểm
 I/ Chọn câu trả lời đúng ( 2 đ):
 1. .you jump rope?- yes, I can.
 A. can’t B. Can C. am
 2. How..are you?
 A. old B. are C. is
 3. birthday, Jenny.
 A. little B. can. C. happy
 4. How.clouds are there?
 A. many B. is C. are
 II/ Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (2 đ):
is/ weather/ how/ the?: 
is/ There/ puddle/ one: 
am/ old/ nine/ I/ years: 
a/ do/ puzzle: ..
 III/ Điền các từ sau vào chỗ trống (2 đ):
 OK, sunny, is, play
 John : How..the weather?
 Lisa : It’s
 John : Let’s...
 Lisa : 
 IV/ Viết các từ sau sang Tiếng Anh ( 2 đ):
Có mưa :
Diều : .
Ở bên cạnh :.........................................
Cây:
 V/ Viết các câu sau cang Tiếng Anh ( 2 đ ):
Có bao nhiêu quả bóng?: ..
 2. Có 1 quả bóng: ..
 THE END

File đính kèm:

  • docde cuoi K1 TA lop 4.doc
Đề thi liên quan