Đề kiểm tra học kì I năm học 2007 – 2008 môn: văn 6 Trường THCS Đại Bình

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 939 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2007 – 2008 môn: văn 6 Trường THCS Đại Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục đầm hà
Trường THCS Đại Bình
đề kiểm tra học kì I năm học 2007 – 2008
Môn: Văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	I, Phần trắc nghiệm ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm ) 
	Đọc kỹ đoạn văn và các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách chọn chữ cái của câu trả lời đúng nhất 
	“… Thuỷ Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mỵ Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dân lên lưng đồi, sườn núi. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước”. 
	( Trích Ngữ văn 6 tập I ) 
	1, Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nào chính ?
	A, Biểu cảm 	C, Miêu tả
	B, Tự sự 	D, Nghị luận 
	2, Trong đoạn văn trên, từ loại nào được dùng nhiều nhất? 
	A, Danh từ	C, Động từ
	B, Tính từ	D, Đại từ
	3, Đoạn văn trên nhằm mục đích gì?
	A, Tả cảnh sông nước	C, Nêu cảm nghĩ về lụt lội
	B, Kể người kể việc 	D, Bàn về tác hại của lụt lội
	4, Đoạn văn trên được kể theo thứ tự nào? 
	A, Theo thứ tự thời gian ( trước, sau ) 
	B, Theo kết quả trước, nguyên nhân sau
	C, Theo vị trí trên núi trước, dưới nước sau
	D, Không theo thứ tự nào
	5, Trong câu “ Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dân lên lưng đồi, sườn núi”, có mấy cụm động từ 
	A, Một cụm 	C, Ba cụm
	B, Hai cụm 	D, Bốn cụm
	6, Trong câu “ Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước” có mấy cụm danh từ ?
	A, 1 cụm	C, 3 cụm
	B, 2 cụm	D, 4 cụm
	7, Trong các từ sau đây từ nào là từ mượn? 
	A, Dông bão	C, Cuồn cuộn
	B, Thuỷ Tinh	D, Biển nước
	8, “ Lềnh bềnh ” chỉ sự vật ở trạng thái nổi hẳn lên mặt nước và trôi nhẹ theo làn sóng. Nghĩa của từ “ lềnh bềnh” đã được giải thích theo cách nào?
	A, Trình bày khái niệm mà từ biểu thị
	B, Đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích
	C, Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích
	D, Cả ba đều sai 
	9, Từ “ Dâng” không thể kết hợp với từ nào sau đây? 
	A, Nước 	C, Lễ vật
	B, Non 	D, Hoa
	10, Nhân vật chính trong truyện “ Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” là ai? 
	A, Sơn Tinh 	C, Sơn Tinh và Thuỷ Tinh
	B, Thuỷ Tinh 	D, Vua Hùng
	II, Phần tự luận ( 5 điểm ) 
	Kể lại câu chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của em ?

đáp án và biểu điểm
Môn ngữ văn 6

	I, Phần trắc nghiệm 

	Câu 1 : B	Câu 6 : A
	Câu 2 : A	Câu 7 : B
	Câu 3 : B	Câu 8 : A
	Câu 4 : A	Câu 9 : B
	Câu 5 : C	Câu 10 : C
 

	II, Phần tự luận 

	+ Mở bài : Giới thiệu được nhân vật Thánh Gióng ( 1 điểm ) 
	+ Thân bài : Kể lần lượt theo thứ tự ( 3 điểm ) 
Giặc xâm lược bờ cõi
Chú bé lớn nhanh như thổi
Gióng đánh giặc 
Vua nhớ công ơn lập đền thờ ở quê nhà 
+ Kết bài : Nêu cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng ( 1 điểm ) 
	* Lưu ý : Khi làm bài tự luận phải kể bằng lời văn của mình


File đính kèm:

  • docDe 1 KTDA Ngu Van 6 HKI 0708.doc