Đề kiểm tra học kì I Hóa học Lớp 9 - Trường THCS Hoàn Lãm

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Hóa học Lớp 9 - Trường THCS Hoàn Lãm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHONG GD & DT QUỲ CHÂU CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Hoàn Lóm Độc lập- Tự do- Hạnh phỳc
MA TRẬN ĐỀ KSCL CUỐI KỲ I
MễN: HOÁ HỌC 9
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng ở mức độ thấp
Vận dụng ở mức độ cao
Tổng
Viết PTPƯ hoỏ học
Cõu 1
 3,điểm 100%
1 cõu
3điểm
30%
Phương phỏp nhận biết cỏc kim loại
 Cõu 2
 3điểm
100%
1 cõu
3điểm
30%
Bài tập tớnh toỏn hoỏ học
Cõu 3a
1điểm
25%
Cõu 3b,c
3điểm
75%
1 cõu
4điểm
40%
Tổng số cõu
Điểm
%
1 cõu
3,0 đ 
30%
a cõu
1,0 điểm
10%
1 cõu
3,0 đ 
30%
 b,c cõu
3,0 đ
30%
3 cõu
10 điểm
100%
PHONG GD & DT QUỲ CHÂU CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Hoàn Lóm Độc lập- Tự do- Hạnh phỳc
	ĐỀ THI KHẢO SÁT CL CUỐI KỲ I
MễN: HOÁ HỌC 9
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Cõu 1: Viết phương trỡnh biểu diễn cỏc chuyển đổi hoỏ học sau:
AlAl2O3 Al2(SO4)3Al(OH)3Al2O3 AlAlCl3
Cõu 2: Cú 3 kim loại: Al, Fe, Ag. Hóy nờu phương phỏp hoỏ học để nhận biết từng kim loại. viết cỏc PTHH.
Cõu 3: Cho khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 3,36l khớ (đktc).
a) Viết PTHH.
b) Tớnh khối lượng mạt sắt đó tham gia phản ứng.
c) Tớnh nồng độ mol của dung dịch HCl đó dựng.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
MễN: HOÁ HỌC 9
CÂU
ĐÁP ÁN
BĐ
1
(3,0đ)
1_ 4Al(r) + 3O2(k) đ 2Al2O3 
2_ Al2O3(r) + H2SO4(dd) đ Al2SO4 + H2O 
3_ Al2(SO4)3 + 6NaOH(dd) đ 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 
4_ 2Al(OH)3(r) đ Al2O3 + 3H2O 
5_ 2Al2O3 + 3H2 đ 4Al + 6H2O 
6_ 2Al(r) +6HCl(dd) đ 2AlCl3 + 3H2 
0,5đ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5đ
2
(3,0đ)
- Dựng dd NaOH nhận biết được Al. Cũn Fe và Ag khụng phản ứng 
- Dựng dd HCl phõn biệt Fe và Ag, chỉ cú Fe phản ứng, Ag khụng phản ứng:
PTHH : Fe + 2HCl(dd) đ FeCl2(dd) + H2(k) 
1,0đ
1,0
1,0
3
(4,0đ)
a) PTHH: Fe(r) + 2HCl(dd) đFeCl2 + H2 
nH2 = = =0,15 (mol) 
b) Theo phương trỡnh: nFe = nH2 = 0,15 (mol)
Khối lượng của mạt sắt là: mFe = n . M = 0,15. 56 = 8,4 g
nHCl= 2n.H2 =2.0,15 = 0,3 (mol) 
c) Nồng độ M của dd HCl:
 CM= = =6M 
0,5đ
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0

File đính kèm:

  • docBo de thi HSG hoa 9.doc