Đề kiểm tra giữa kì II Năm học 2007-2008 Môn: Toán 8 trường THCS Nhân Hòa Đề II

doc2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì II Năm học 2007-2008 Môn: Toán 8 trường THCS Nhân Hòa Đề II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nhân Hoà
Đề II
Phần I (15’)
Ngày ..... tháng 03 năm 2008
Đề kiểm tra giữa kì II
Năm học 2007-2008
Môn: Toán 8 - Thời gian 60’
Họ và tên học sinh: .......................................... Lớp 8....
Trắc nghiệm khách quan (4đ) (Chọn một đáp án)
Câu 1: x= 1 là nghiệm của phương trình nào?
A, x - = 0
B, 
C, x- = 0
D, 
E, Đáp án khác.
F, -(-x-1) = 0
Câu 2: Cho DABC , M là trung điểm của BC. Khi đó 
A, 2
B, 
C, 
D, 
E, 1
F, Đáp án khác
Câu 3: Nghiệm của phương trình 2(x2 - 1) = 0 là:
A, x = 1
B, x = ± 1
C, x = -1
D, x =2
E, x = 
F, Đáp án khác.
Câu 4: Rút gọn biểu thức A = |-x| - 2x + 1 với x > 0 ta được 
A, A = -2x+1
B, Đáp án khác.
C, A = -3x-1
D, A = -3x+1
E, A = -x-1
F, A = -x+1
Câu 5: Cho tam giác ABC phân giác trong AD, cho AB = 2, AC = 4. Tính = ?
A, 
B, 
C, 
D, 2
E, 4
F, Đáp án khác.
Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình là:
A, x ạ 1 
B, x ạ ±1
C, x ạ 2, x ạ -1
D, Đáp án khác.
E, xạ -1, xạ -2
F, xạ 1, xạ 2
Câu 7: Công thức tính diện tích hình bình hành S có cạnh a ứng với đường cao h là:
A, S = a + h
B, S = ah 
C, S = (a+h):2
D, S = 2(a+h)
E, Đáp án khác.
F, S = ah:2
Câu 8:Cho tam giác ABC có MẻAB, NẻAC sao cho MN//BC và .Cho AN = 6. NC =?
A, NC = 2 
B, NC = 6
C, NC = 8
D, NC = 6
E, NC = 4
F, Đáp án khác.

Trường THCS Nhân Hoà
Đề II
Phần II (45’)
Ngày ..... tháng 03 năm 2008
Đề kiểm tra giữa kì II
Năm học 2007-2008
Môn: Toán 8 - Thời gian 60’
Họ và tên học sinh: ............................................... Lớp 8....

Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1: (1,5đ) 
 Giải các phương trình:
 a, x2 - 9 = 0
 b, 
Câu 2: (1,5 đ) 
 Một phân số có mẫu số lớn hơn tử số là 2, nếu tăng cả tử và mẫu số lên 3 đơn vị thì được phân số mới bằng 3/4. Tìm phân số ban đầu.
Câu 3: (3,0đ) 
	Cho D ABC vuông tại A, từ điểm M trên cạnh AC kẻ MH ^ BC (HẻBC). Tia HM cắt đường thẳng AB tại K.
 a, Chứng minh: DAMK ~ DHMC
 b, Chứng minh: DABC ~ D HMC. Từ đó suy ra: CH.CB = CM.CA 
 c, Khi BM là phân giác góc ABC. Tính 
 
File đính kèm:

  • dockiem tra Toan 8 giua ki 2.doc
Đề thi liên quan