Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 5 - Trường Tiểu học Việt Tiến

doc11 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán, Tiếng việt Lớp 5 - Trường Tiểu học Việt Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học 
 việt tiến
 SBD : 
 Người coi Người chấm
( Kí và ghi tên) (Kí và ghi tên)
 bài kiểm tra chất lượng 
giữa học kỳ Ii Năm học 2008-2009
 Môn Toán - lớp 5
 ( Thời gian làm bài 40 phút)
 Điểm : .
Bài 1: ( 2 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu a : Phân số nhỏ hơn phân số :
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu b : Số 0, 010 bằng số :
A. 	 B. C. D. 
Câu c : 95 000 cm 3 bằng :
 A. 95 dm2 B. 950 dm3 C. 9,5 dm3 D. 95 dm3 
Câu d : 1% của 200 000 đồng là:
 A. 2 đồng 	 B. 200 đồng C. 20 đồng 	 D. 2000 đồng 
Bài 2 ( 1 điểm ) Điền Đ,S vào ô trống.
 6,5 giờ = 6 giờ 5 phút 2 ngày 12 giờ = 2,5 ngày 
 1 thế kỉ 2 năm 
Bài 3( 1đ ) : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : 716 m2 = ..ha
 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 
 A. 7,16	 B. 71,6	C. 0,716	 D. 0,0716
Bài 4 ( 1đ ) a) Viết công thức tính diện tích hình tròn?
	 b) Tính diện tích hình tròn có đường kính là 7,2 cm.
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 (2 điểm ) Tính :
a) 15 giờ 54 phút + 4 giờ 25 phút b ) 35 ngày 10 giờ - 28 ngày 15 giờ 
c) 4 giờ 15 phút x 7 d) 18 phút 35 giây : 5
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: ( 3điểm )
 Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 60 cm, chiều cao 3 dm.Tính :
	a) Diện tích kính dùng làm bể cá đó ( bể không có nắp).
	b) Thể tích bể đó.
	c) Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít nước? 
Bài giải
 ........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Trường tiểu học 
 việt tiến
 SBD : 
 Người coi Người chấm
( Kí và ghi tên) (Kí và ghi tên)
 bài kiểm tra chất lượng 
giữa học kỳ Ii Năm học 2007-2008
 Môn Tiếng Việt- lớp 5
 ( Thời gian làm bài 60 phút)
 Điểm : .
 I.Chính tả ( 5 điểm )
 1) Bài viết : Tà áo Việt Nam ( TV5 / 122 )
 Viết đoạn : áo dài phụ nữ  chiếc áo dài tân thời.
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
 2) Bài tập :
 Điền ch hoặc tr vào chỗ trống :
 ung quanh, tập .ung, ung kết, .ung tâm, .uyên chở, hiểm ở, 
ắc trở, tương ợ, uyền cành, ương ình. 
II. Tập làm văn ( 5 điểm )
 Em hãy tả một em bé mà em quý mến. 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Bài thi viết chữ đẹp – Lớp 5
Bầm ơi
( TV5/ 131 – Viết từ đầu đến đời bầm sáu mươi )
Trường tiểu học 
 việt tiến
 SBD : 
 Người coi Người chấm
( Kí và ghi tên) (Kí và ghi tên)
 bài kiểm tra chất lượng 
giữa học kỳ Ii Năm học 2008-2009
 Môn Toán - lớp 4
 ( Thời gian làm bài 40 phút)
 Điểm : .
Bài 1: ( 3 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Câu a : Khoảng thời gian nào ngắn nhất:
	A. 18 phút	 C. giờ
	B. 920 giây 	 D. giờ
Câu b : Phân số bé nhất là :
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Câu c : 760 000 cm 2 bằng :
 A. 76 dm2 	 C. 76000 dm2 
 B. 7600 dm2 	 D. 76 m2 
Câud : Một nửa bằng:
 A. 2	 C. B. D. 
Bài 2 ( 1 điểm ) Điền Đ,S vào ô trống.
Hình thoi ABCD có :
 - Bốn cạnh không bằng nhau 
	B	 
 - AB bằng DC 
A	 C - Các cặp cạnh đối diện song song 
 - AC không song song BD
	D
Bài 3(1đ) : Nêu và viết công thức tính diện tích hình thoi?
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 ( 2 điểm ) Tính :
 + ; - ; x ; 3 : 
 ........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe thi GK2 lop5.doc