Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2007-2008

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2007-2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu kiểm tra giữa kì I
Năm học 2007-2008
Môn toán lỚP:5
Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên:.......................................................Lớp:5..
PHầN I (5Điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Số mười bảy phẩy bốn mươi hai viết như sau:
A: 107,402 ; B: 17,402 ; C: 17,42 ; D: 107,42
 2) Viết dưới dạng số thập phân được:
 A: 1,0 ; B: 10,0 ; C: 0,01 ; D: 0,1
 3) Số lớn nhất trong các số: 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 là:
 A: 8,09 ; B: 7,99 ; C: 8,89 ; D: 8,9 
 4) 6cm28mm2=............... mm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 A: 68 , B: 608 , C: 680 , D: 6800
 5) Một khu đất hình chữ nhật có kích thước trên hình vẽ dưới đây:
 Diện tích khu đất đó là:
 A: 1ha
 B : 1km2
 C: 10ha
 D : 0,01km2
	 250m
 400m
PHầN II (5Điểm)
 1)(2điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
 a/ 6m25cm =.......................m.
 b/ 25ha =..................... km2
 2) (3điểm)
Mua 12 quyển vở hết 18000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?
GIảI:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

File đính kèm:

  • docPhieu kiem tra 1 tiet.doc