Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Khối 2 (Có đáp án) - Năm học 2007-2008

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Khối 2 (Có đáp án) - Năm học 2007-2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2
	Năm học : 2007 – 2008
	 Thời gian làm bài : 40 phút 
Họ và tên Học sinh :. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : . . . . . . . . . . . . . . .. . Trường Tiểu học ................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM _______/ 4 điểm
Khoanh vào chữõ đặt trước câu trả lời đúng :
1)26 kg – 14 kg = . . . . . 
a. 10 kg 	 b. 11 kg 	 c. 12 kg
2) Điền dấu “ + “ hoặc dấu “ – “ vào chỗ chấm để được kết quả đúng :
	7 . . . . 8 . . . . . 3 = 12 
a. + ; - b. - ; + c. - ; - 
3) Số bị trừ là 87 , số trừ là 32 , hiệu là :
a. 54 b. 55 c. 56
4) Số liền trước của 99 là : 
a. 98 b. 97 c. 100
9
5) 
	 + 7 	 + 4 
	a. 16 ; 21	 b. 16 ; 20 c. 17 ; 21
6) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
 a. 9 giờ 	 b. 12 giờ	 c. 9 giờ 12 phút
7) Điền số thích hợp vào ô trống : 8 + = 14 
	a. 5 	b. 6 	c. 7 
8) 9 + 1 + 7 = . . . . .
	a. 15 	b. 16 	c. 17 
	II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : ______/ 6 ĐIỂM
Câu 1 : Đặt tính rồi tính : ( 2 đ) 
18 + 59	 68 + 13 	98 – 25 	75 – 32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
Câu 2 : ( 2 đ ) 	
	Hình vẽ bên :
Có . . . . . .. hình tam giác 
Có . . . . . . .hình tứ giác 
Câu 3 : Mẹ và chị hái 48 quả cam , riêng mẹ hái được 22 quả cam . Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ? ( 2 đ ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2008 – 2009
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 2
PHẦN TRẮC NGHIỆM : 4 đ
1. c	
2. a	
3. b	
4. a	
5. b	
6. a	
7. b 	
8. c	
PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : 6 đ
Câu 1 : 
Đặt tính và tính đúng : 0, 5 đ/bài 
Đặt tính sai , kết quả sai hoặc đặt tính mà 2 số cách quá xa không tính điểm
Câu 2 : 
Hình vẽ bên :
Có 5 hình tam giác ( 1 đ ) 
Có 5 hình tứ giác ( 1 đ ) 
Câu 3 : 
	Số quả cam chị hái được là : 	(1đ)
	48 - 22 = 26 ( quả ) 	(1đ)
	Đáp số : 26 quả 
Sai hoặc không ghi tên đơn vị : trừ 0,5 đ 
Ghi sai hoặc không ghi đáp số : trừ 0,5 đ 

File đính kèm:

  • docDe thi toan 2(1).doc