Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Toán Khối 2

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 11/06/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Toán Khối 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:Lớp: 2..
 Ngày.thángnăm 200
đề Kiểm tra cuối năm
môn: toán lớp 2
Thời gian: 40 phút
Phần thứ nhất
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Số 378 gồm có: 
7 trăm 3 chục 8 đơn vị
8 trăm 7 chục 3 đơn vị
3 trăm 7 chục 8 đơn vị 
2. 210; 220;.; 240; 250;..; 270; 280
Cần điền vào chỗ chấm các số:
 A: 221 và 251 C: 260 và 230
 B: 230 và 260 D: 239 và 269
3. Số lớn nhất gồm 3 chữ số khác nhau là:
 A: 987 C: 999
 B: 879 D: 897
4. Kết quả của dãy tính:
 4 x 6 + 27 là
 A: 51 B: 37 C: 15 D: 73
5. Tìm X biết X x 5 = 45
 A: X = 50 B: X = 40 C: X = 45 D: X = 9
6. 65 l + 10 kg = ..
 A: 75 l B: 75 kg D: 75 C: Không điền số nào
7. Số hình tứ giác ở hình bên là:
 A: 8 hình tứ giác C: 9 hình tứ giác
 B: 4 hình tứ giác D: 7 hình tứ giác
8. Mép thuyền cao hơn mặt nước 2dm. Hỏi khi nước dâng cao thêm 3dm thì mép thuyền cao hơn mặt nước là mấy đề-xi –mét ?
 A: 5dm B: 2dm C: 3dm D: 1dm
Phần thứ hai
Làm các bài tập sau:
Bài 1: a) Đặt tính rồi tính 
 574 – 353 165 + 29 
 ............................. ............................. 
 ............................. ............................. 
 ............................. ............................. 
b) Tính 
2 x 7 + 54 =.......................................... 20 : 2 x 5 =..................................................
............................................................ .....................................................................
Bài 2: Một trường tiểu học có 253 học sinh gái và 245 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng dẫn chấm toán lớp 2
Phần I: 6 điểm
 Bài 1: 1 điểm Khoanh vào C
 Bài 2: 0,5 điểm Khoanh vào B
 Bài 3: 0,5 điểm Khoanh vào A
 Bài 4: 1điểm Khoanh vào A
 Bài 5: 1 điểm Khoanh vào D
 Bài 6: 0,5 điểm Khoanh vào D
 Bài 7: 1 điểm Khoanh vào C
 Bài 8: 0,5 điểm Khoanh vào B
Phần II: 4 điểm
 Bài 1: 2 điểm
 Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm
 Bài 2: 2 điểm

File đính kèm:

  • docTOAN 2.doc