Đề kiểm tra đầu năm Toán, Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Đá Bạc

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra đầu năm Toán, Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2013-2014 - Trường Tiểu học Đá Bạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Đá Bạc. ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Họ và tên :.. . MÔN : TOÁN
Lớp 5 : Năm học 2013 – 2014
ĐIỂM
Lời phê của giáo viên
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau. (4 điểm)
a. +=  b. - = ..
c. x =  d. : = 
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức. (2 điểm)
 a/ 728 + 124 x 75 b/ (9378 – 537) : 3
.
...
Bài 3: Điền dấu (2điểm)
>
<
=
 1. 	....
 .. 1 1.
 Bài 4:(2điểm) 
Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây ?
Trường tiểu học Đá Bạc. ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Họ và tên : MÔN : TIẾNG VIỆT
Lớp 5 : Năm học 2013 – 2014
ĐIỂM
Lời phê của giáo viên
1/ Viết chính tả (5điểm).
 Viết chính tả bài “ Thư gửi các học sinh” Tiếng việt 5 - tập một trang 4,5 . Viết đầu bài và đoạn “ Sau 80 năm giời nô lệ là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.”
2/ Tập làm văn (5điểm)
 Hãy viết một đoạn văn tả cơn mưa .

File đính kèm:

  • docDe thi khao sat dau nam.doc