Đề kiểm tra cuối tuần 14 Toán Lớp 5

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối tuần 14 Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối tuần 14 Lớp 5
Môn toán
Bài 1:Tính giá trị biểu thức
a. 37,825 : 4,25 – 17,15 :4,9 b. 0,324: 0.06 + 0,2268 : 0,18
Bài 2: Tìm x 
a. x x 2,3 = 8,1 x4,6 b. x x 0,15 = 3,3 x7,2 
Bài 3: Tính nhanh 
10,2 + 47 + 97,68 =
1001,27 – 800 -1,27 =
1,36 x7,2 +1,36 x2,8 = 
0,02 x1963 x500 =
Bài 4 : Khi cộng hai số thập phân , một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của một số thập phân sang bên phải một chữ số nên được tổng sai là 219,71 .Tìm hai số đó, biết tổng đúng là 43,85 .
Bài 5 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
7 tấn 5 kg = ........... kg 5,3 kg =...........g 
0,85 kg =........g 0,463 m =..........cm 
7643 m =.........km .......m =...........km 
14 tấn 7 tạ = .........tấn =.........tạ .=..........kg 

File đính kèm:

  • docde thi(6).doc