Đề kiểm tra cuối năm Khoa học, Lịch sử và Địa lí Khối 5

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm Khoa học, Lịch sử và Địa lí Khối 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra : Khoa học
Họ và tên : ..................................................................
I. phần trắc nghiệm.
Câu 1: Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng. (1 đ)
 Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng nào ?
 Từ 10 đến 15 tuổi Từ 15 đến 19 tuổi Từ 13 đến 17 tuổi Từ 10 đến 19 tuổi 
Câu 2: Điền chữ Đ vào trước ý trả lời đúng và chữ S vào trước ý trả lời sai .
 Để phòng tránh lây nhiễm HIV/ AIDS chúng ta cần làm gì ?
Chỉ dùng bơm kim tiêm một lần rồi bỏ .
Không tiêm trích ma tuý .
Không ngồi ăn cơm hoặc uống nước cùng với người nhiễm HIV.
Nếu phải dùng chung bơm kim tiêm thì cần luộc 20 phút kể từ khi nước sôi .
Cần tránh xa và không chơi chung các trò chơi với người nhiễm HIV .
Không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu như : dao cạo, bàn chải đánh răng, kim châm,...
Câu 3 : Đánh dấu X vào các cột dưới đây cho phù hợp.
Các hiện tượng
Biến đổi lý học
Biến đổi hoá học
Cho vôi sống vào nước
Xi măng trộn với cát và nước
Đinh mới Đinh gỉ
Thuỷ tinh ở thể lỏng Thuỷ tinh ở thể rắn
Câu 4 : Điền từ thích hợp vào chỗ ........trong các câu dưới đây cho phù hợp .
 - Đa số loài vật được chia thành hai giống : ........................... Con đực có cơ quan sinh dục...........tạo ra ............................ . Con cái có cơ quan sinh dục........... tạo ra ..................
 - Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ................................. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ............................... , mang những đặc tính của bố mẹ .
Câu 5 : Đánh dấu X vào trước câu trước câu trả lời đúng nhất . 
Môi trường bao gồm những gì ? 
Nhà ở , trường học, làng mạc , thành phố , công trường , nhà máy .
Đất đai , không khí , nước , nhiệt độ , ánh sáng .
Thực vật , động vật , con người .
Tất cả những thành phần tự nhiên và thành phần nhân tạo ( kể cả con người )
Câu 6 : Khoanh tròn vào đáp án đúng 
a. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là :
 A. Mặt trời B. Mặt trăng C. Gió D. Cây xanh 
b. Nguyên nhân dẫn tới nhu cầu sử dụng chất đốt tăng là : 
 A. Sự khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời B. Sử dụng bếp đun cải tiến 
 C. Dân số trên Trái đất tăng D. Sự phát triển nông nghiệp
c. Vật nào dưới đây hoạt động được là nhờ năng lượng của gió 
 A. Quạt máy B. Thuyền buồm C. Pin mặt trời D. Tua-pin của máy phát điện
d. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì ?
 A. Rễ B. Thân C. Hoa D. Lá
e. ở giai đoạn nào của quá trình phát triển , bướm cải gây thiệt hại nhất ?
 A. Trứng B. Nhuộng C. Sâu D. Bướm 
g. Trong các động vật dưới đây , động vật nào đẻ nhiều con trong một lứa ? 
 A. Bò B. Khỉ C. Chuột D. Lợn
Câu 7 : Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B sao cho phù hợp 
Sự sinh sản của thú
Hợp tử được sinh sản ở ngoài cơ thể mẹ
Sự sinh sản của chim
Hợp tử được phát triển bên trong cơ thể mẹ
Câu 8 : Đánh dấu X vào các cột trong bảng sau cho phù hợp .
Động vật
Đẻ trứng
Đẻ con
Voi
Chim cánh cụt
Dơi
Cá sấu
Rùa
Cá vàng
Cá heo
Báo
Thỏ
Câu 9 : Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng , biện pháp nào có thể làm môi trường đất bị ô nhiễm ?
A. Tạo ra giống mới cho năng suất cao.
B. Tưới đủ nước , bón phân chuồng, phân xanh
C. Sử dụng phân hoá học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu
D. Gieo trồng đúng thời vụ
II. phần tự luận.
1. Nêu tính chất của nhôm ? (2 đ)
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Nêu các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá? Hậu quả của việc rừng bị tàn phá là gì?(3 đ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Kiểm tra : lịch sử
Họ và tên : ..................................................................
Câu 1: Khoanh tròn vào trước đáp án em cho là đúng 
 a. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ?
 A. 7 - 6 - 1911 B. 4 - 6 -1911 C. 6 - 6 -1911 D. 5 - 6 -1911
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào khi nào?
 A. 19 - 12 -1946. 	 B. 20 - 12 - 1946. C. 2 - 9 -1945.	 D. 20 - 12 - 1945.
c. Lễ kí Hiệp định Pa - ri diễn ra vào thời gian nào ?
 A. 26 - 1 - 1973 C. 27 - 1- 1973 B. 30 - 4 - 1975 D. 7 - 5 - 1954
d. Vì sao thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơ - ne - vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam? A. Vì thực dân Pháp muốn rút quân về nước 
 B. Vì nhân dân Pháp phản đối chiến tranh xâm lược
 C. Vì thực dân Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ 
e. Đường Trường Sơn được khởi công xây dựng vào thời gian nào ?
 A. 19 - 5 - 1958 C. 19 - 5 - 1959 B. 19 - 5 - 1960 D. 26 - 6 - 1968
g. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc vào ngày tháng năm nào ?
 A. 26 - 5 - 1973 C. 25 - 4 - 1975 B. 30 - 4 - 1975 D. 25 - 4- 1976 
h. Vì sao gọi chiến thắng của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng " Điện Biên Phủ trên không "
 A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ 
 B. Diễn ra trên đườn Điện Biên Phủ ở Hà Nội
 C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954
i. Vì sao phong trào Đồng khởi ra đời ?
A. Do nhân dân miền Nam muốn biểu dương lực lượng
B. Do sự tàn sát dã man của Mĩ - Diệm
C. Do nhân dân mong muốn nhanh chóng thống nhất đất nước 
Câu 2: Hãy điền vào chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 
a. Ngày 27/01/1973 tại Pa - ri đã diễn ra lễ ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.
b. Sau Hiệp định Giơ - ne - vơ, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
c. Ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai.
d. Ngày 19/5/1959 Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm góp phần mở rộng giao thông để phát triển kinh tế miền núi.
e. 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, tướng Đờ Ca - xtơ - ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống.
Câu 3 : Em hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng.
Sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 02/9/1945 là:
a. Bác Hồ đọc bản " Tuyên ngôn độc lập ", khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
b. Thực dân Pháp rút khỏi Hà Nội.
c. Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh.
d. Thành viên Chính Phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào.
Câu 4 : Viết tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh đoạn văn.
Năm .........., nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời, góp phần to lớn vào công cuộc .................... ở miền Bắc và .................. đất nước. Nhà máy vinh dự được ..................... đón Bác Hồ về thă
Kiểm tra : địa lí
Họ và tên : ..................................................................
I. phần Trắc nghiệm.
Câu 1: Hãy nối tên châu lục (cột A) với các thông tin (cột B) sao cho phù hợp.(2đ)
	A	B	
Có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa van, động vật có nhiều loài thú có túi
Châu Nam Cực
Châu á
Có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Khí hậu nóng và khô. Dân cư chủ yếu là người da đen.
Châu Đại Dương
Là châu lục lạnh nhất thế giới và không có dân cư
Châu Phi
Là châu lục có diện tích lớn nhất trong các châu lục. Có đủ các đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới , hàn đới
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
a. Phần đất liền của nước ta giáp với các nuớc :
 A. Lào, Thái Lan, Cam- pu - chia. B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam - pu - chia
 C. Trung Quốc, Lào, Cam - pu - chia
b. Đặc điểm khí hậu nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa C. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa 
B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa D. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
c. Diện tích châu á khoảng : 
 A. 30 triệu km2 C. 44 triệu km2 B. 42 triệu km2 D. 15 triệu km2
b. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì :
A. Nằm trong vòng đai nhiệt đới B. Không có biển ăn sâu vào đất liền 
C. Diện tích châu lục rộng lớn D. Tất cả các ý trên
Câu 3 : Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho phù hợp (1,5đ)
 A. Ngành công nghiệp B. Nơi phân bố chủ yếu
1.Công nghiệp khai thác khoáng sản
a) Trên các sông ở miền núi
2.Công nghiệp cơ khí dệt may
b)Nơi dân cư đông đúc, nhiều nguyên liệu
3 Công nghiệp thuỷ điện
c) Nơi có mỏ khoáng sản
4 .Công nghiệp nhiệt điện
d) Gần nguồn nhiên liệu( than, dầu khí)
II. phần Tự luận.
1. Vai trò của biển đối với nước ta ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và Cam - pu - chia?(1đ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
địa lý 5
A. Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng.
1. Các nước có chung đường biên giới với Việt Nam là:
a. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
b. Trung Quốc, Lào, Cam - pu - chia
c. Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Cam - pu - chia
2. Diện tích của Châu á là:
a. 30 triệu km2	b. 42 triệu km2	
c. 44 triệu km2	d. 10 triệu km2
3. Dân cư chủ yếu của Châu Phi là:
a. Người da trắng	b. Người da đen
c. Người da vàng	d. Người lai	
4. Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:
a. Da vàng	b. Da trắng
c. Da đen	d. Tất cả các ý trên
5. Đại dương, có độ sâu lớn nhất là:
a. ấn Độ Dương	b. Bắc Băng Dương
c. Đại Tây Dương	c. Thái Bình Dương
B. 
7. Điền từ thích hợp vào các chỗ chấm.	
a. Chấu á có số dân ..................... thế giới. Phần lớn dân cư là người ............................ Họ sống tập trung đông đúc tại các .................................. châu thổ.
b. Trên bề mặt trái đất có ................... đại dương. Các đại dương chiếm một phần diện tích rộng lớn, gấp gần ......... .. lần diện tích các lục địa. Các đại dương .............. với nhau, nhưng mỗi đại dương vẫn có những điểm .............. về diện tích, độ sâu, nhiệt độ.

File đính kèm:

  • docDe KT Khoa hoc 5 cuoi nam.doc