Đề kiểm tra cuối kỳ II – Năm học 2009 – 2010 môn: Khoa học lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối kỳ II – Năm học 2009 – 2010 môn: Khoa học lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Xuyên Mộc
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lớp : 5A . . . . 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2009 – 2010
 MƠN: Khoa học – LỚP 5 
Thời gian : 40 phút 
 Điểm:
Chữ ký giám thị:
Chữ ký giám khảo:
Phần I: (4 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:
1. Dòng nào sau đây chỉ kể tên của các động vật đẻ con ?
 A. Trâu, bò, rắn, cá sấu, cá heo.
 B. Chuột, cá heo, thỏ, khỉ, dơi.
 C. Chuột, bướm, chim, rùa thỏ.
2. Trong các ý kiến được nêu dưới đây, ý kiến nào là đúng nhất ? 
 A. Tài nguyên trên trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.
 B. Tài nguyên trên trái đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.
 C. Tài nguyên trên trái đất là có hạn nên ta không được sử dụng nữa.
3. Trong các nguồn năng lượng dưới đây. Nguồn năng lượng nào khi sử dụng sẽ gây ơ nhiễm mơi trường ?
 	A. Năng lượng giĩ và nước chảy.. 	
	B. Năng lượng mặt trời.	
C. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt..
4. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là gì?
 A. Sự thụ phấn. 	 	
B. Sự thụ tinh. 	
C. Sự mang thai.
Phần II. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (1.5 đ) Cho các dụng cụ, máy móc sau : Thuyền buồm, tủ lạnh, máy cày, bàn ủi, ô tô, máy bay, chong chóng, ti vi. 
Hãy xếp tên các dụng cụ, máy móc trên theo nhóm thích hợp:
Sử dụng năng lượng điện:
Sử dụng năng lượng xăng, dầu:
Sử dụng năng lượng gió:
Câu 2. (1.5đ) Em hãy điền những từ ngữ trong ngoặc đơn sau : (Trứng, thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái.) vào chỗ trống thích hợp để nêu rõ về sự sinh sản của động vật.
 Đa số loài vật được chia làm hai giống  Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra 
 Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự  Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành  mang những đặc tính của bố và mẹ.
Câu 3. (1.5 đ) Hãy nêu tác hại của việc chặt phá rừng ồ ạt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 4. (1.5 đ) Loài muỗi đẻ trứng ở đâu ? Để tiêu diệt muỗi chúng ta cần làm gì để muỗi không có nơi sinh sản ?
	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi nam mon Khoa hoc lop 5(1).doc