Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Nguyễn Tú Mai

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Lớp 2 - Nguyễn Tú Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trường tiểu học tt cao thượng
bài kiểm tra cuối năm
Môn: Toán lớp 2
(Thời gian: 50 phút)
Họ và tên: Nguyễn Tú Mai Lớp: 2A Trường Tiểu học TT Cao Thượng
I. Bài tập trắc nghiệm: 
Câu1: Khoanh vào chữ trước đáp số đúng.
Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56:
A. 28 + 27
B. 38 + 19
C. 48 + 8
D. 18 + 36
Câu2 : Đỳng ghi Đ, Sai ghi S vào ụ trúng 
 a ) 1 m = 10 dm 	a ) c ) 1 km = 1000 m
 b ) 1 m = 10 cm d ) 1 km = 100 cm
 Câu3: =
 457 .... 500 248 .... 265 
 401 .... 397 701 .... 663 
 359 .... 556 456 .... 456
Câu4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:
Tổng của số bé nhất có hai chữ số và 76 là:
A. 87
B. 86
C. 99
D. 66
Câu5: Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
 1m = ................. cm
20 .......... = 2 m
1000 m = 1 ...............
 30 dm = .............. cm
Câu6: Thùng thứ nhất có 25 lít xăng. Thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng?
A. 34 lít
B. 43 lít
C. 44 lít
D. 7 lít
Bài 1 : viết số thớch hợp vào chổ chấm 
 431 ; ...... ; 433 ;........; ...........;..............;...............; 438 
II. Trình bày cách giải các bài toán sau	
Câu 1: Đặt tính rồi tính
	6728 + 1364	8215 - 308	415 x 6	3126 : 3	
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	6m 2dm = ....... dm	200 cm = ..... m
	1kg 27g = .........g	8205mm = ...... m ..... mm
Câu 3: Giải toán
 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 84 m. Chiều dài bằng 32m. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

File đính kèm:

  • docDe KT Toan 2 CHKII.doc