Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Khối 2 (Kèm đáp án) - Năm học 2011-2012

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 01/06/2021 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II Toán Khối 2 (Kèm đáp án) - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường:. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Lớp:.. Môn: TOÁN-KHỐI 2
Tên:. Năm học: 2011-2012
 Thời gian: 60 phút
Điểm
Nhận xét
Ngưới coi:...
Người chấm:...
Câu 1: Tính: ( 2 điểm)
 3 x 5 = 4 x 8 = 5 x 5 = 1 x 5 =
 24: 4= 30: 5 = 12: 3 = 20 : 2 =
Câu 2: Điền vào chỗ trống (1 điểm)
Đọc số 
Viết số
Bốn trăm hai mươi bảy
.
901
Câu 3: Đặt tính rồi tính ( 1 điểm)
 45 + 26 52-37
Câu 4: Điền các dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm (2 điểm)
 217.. 221 684.. 648
 623+32.. 655 145 267- 122
 1m 1000 mm 999m 1km
 1 dm 9cm 60 phút.. 1 giờ
 Câu 5 ( 1 điểm)
Điền số thích hợp vào £ trong các phép tính sau:
 £ x 4 = 12 
 20 : £ = 5 
Câu 6 ( 2 điểm)
 Người ta cắt một sợi dây dài 45 m thành 5 đoạn dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
Bài giải
 ..
 ..
 ..
Câu 7: Quan sát hình và điền vào chỗ chấm:(1 điểm)
 D
 Hình tam giác bên có tên là:.
2cm 3cm Hình tam giác bên có chu vi là:..............
C 5 cm 
	E	
ĐÁP ÁN
Câu 1( 2 điểm) Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
 3 x 5 = 15 4 x 8 = 32 5 x 5= 25 1 x 5= 5
 24: 4= 6 30: 5 = 6 12: 3= 4 20 : 2= 10
Câu 2: Điền vào chỗ trống (1 điểm)
Đọc số 
Viết số
Bốn trăm hai mươi bảy
 427
Chín trăm linh một
 901
Câu 3: ( điểm)
Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 45 + 26 52-37 
 45 52
 + -
 26 37
 71 15
Câu 4:( 2 điểm)
Học sinh điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
 217.. 648
 623+42>.. 655 145= 267- 122
 1m= 1000 mm 999m< 1km
 1 dm> 9cm 60 phút=.. 1 giờ
Câu 5: ( 1 điểm)
Điền đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
3
 x 4 = 12 :
 20: 4 = 5
Câu 6:( 2 điểm)
Bài giải
Độ dài mỗi đoạn dây là:(0,5 điểm)
45: 5 = 9 ( m)(1 điểm)
 Đáp số: 9 mét (0,5 điểm)
Câu 7: ( 1 điểm) Học sinh điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm
Hình tam giác bên có tên là: CDE hay DEC hoặc EDC
Hình tam giác bên có chu vi là: 10 cm

File đính kèm:

  • docDe thi cuoi HK II mon Toan 2 1bgls.doc