Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 23/06/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 5 - Năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI NĂM
(2008 – 20089)
I.TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1)Chữ số 9 trong số thập phân 35,924 có giá trị là:
A.91000 B. 9100 C. 910 D. 9
Câu 2)Tìm 4% của 100 000 đồng
A.4 đồng B.40 đồng C.400 đồng D.4000 đồng
Câu 3)350km = m. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A.350 B.35 C.3,5 D.0,35
Câu 4)9kg 215g = kg Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
A.9215 B.9,215 C.92,15 D.921,5
Câu 5)3m2 7dm2 = m2
A.307 B.30,7 C.3,07 D.370
Câu 6) Tìm số dư trong phép chia sau:
Câu 7)Tìm số tự nhiên x biết: 2,9 < x < 3,5
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 8)32,1 : 1032,1 x 0,1
A. C.= D.Không dấu
Câu 9)25 + 0,6 + 0,07 = 
A.2567 B.25,67 C.2,567 D.256,7
Câu 10)Mảnh đất hình chữ nhật ở hình vẽ sau là:
A.4ha B.40ha C.4000m2 D.400m2 
II.TỰ LUẬN
Câu 1)Đặt tính rồi tính:
a)539,6 + 73,945 b)487,36 – 95,74 c)6,37 x 3,5 d)87,5 : 1,75
Câu 2)Tính bằng cách thuận tiện nhất:
96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72
Câu 3)Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 32,5m, chiều rộng kém chiều dài 9,5 m. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó
ĐÁP ÁN:
I.TRẮC NGHIỆM (5đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
D
C
B
C
B
B
A
B
B
II.TỰ LUẬN(5đ)
Câu1)2đ, Mỗi phép tính đúng 0,5 đ
a)613,545 b)391,62 c)22,295 d)50
Câu2)1đ
96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72
=(96,28 +3,72) x 3,527 (0,5đ)
= 100 x 3,527 (0,25đ)
= 352,7 (0,25đ)
Câu 3)2đ
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)
32,5 – 9,5 = 23 (m) (0,5đ)
Chu vị mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)
(32,5 + 23)x 2 = 111 (m) (0,25đ)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)
32,5 x 23 = 747,5 (m2) (0,25đ)
Đáp số : Chu vi: 111m 
 Diện tích: 747,5 m2 (0,25đ)

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HKIT5.doc