Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Lê Văn Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ	 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM	 MÔN : TOÁN
	KHỐI 3	 Thời gian : 40 phút
I. Phần trắc nghiệm : 
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
Câu 1. Số 907 đọc là:
	A. Chín trăm bảy mươi
	B. Chín trăm linh bảy
	C. Chín bảy mươi
Câu 2. 16 gấp 4 lần bằng mấy?
A.
64
B.
20
C.
4
Câu 3. . 6m 8cm = ? cm
A.
68cm
B.
608cm
C.
520cm
Câu 4. Hình vuông là hình :
Hình có bốn cạnh bằng nhau.
Hình có bốn góc vuông và bốn cạnh.
Hình có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
Câu 5.Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 5 m là :
A.
12m
B.
24cm
C.
35cm
Câu 6. giờ =......phút ?
A.
30 phút
B.
12 phút
C.
20 phút
II. Tự luận :
Câu 7. Đặt tính rồi tính
	a) 709 + 195 b) 659 – 92
 c) 165 x 4 d) 285 : 7
Câu 8. Tính giá thị biểu thức:
 a) (23 + 46) x 7 b) 90 + 172 : 2
Câu 9. Một thùng dầu đựng 219 l dầu. Người ta đã rót ra số dầu ở trong thùng ra bán. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu l dầu?
Câu 10. a)Hãy viết một phép tính có thương bằng 0
 b)Hãy viết một phép tính có tích bằng thừa số thứ nhất.
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK HÀ	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM	 MÔN : TOÁN
ĐÁP ÁN TOÁN 3
Phần
Câu
Đáp án
Điểm
T. nghiệm
1
B
0,5
2
A
0,5
3
B
0.5
4
C 
0,5
5
B
0,5
6
C
0,5
Tự luận
7
Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
709 659 165 285 7 hoặc 285 7
 + - x 05 40 28 40
 195 92 4 5 05
 904 567 660 0
 5
(Kết quả đúng, đặt tính sai không được điểm)
2 điểm
8
a.(23 + 46) x 7 = 69 x 7 b. 90 + 172 :2 = 90 +86
 = 483 = 176
Tính đúng giá trị mỗi biểu thức được 1 điểm
2 điểm
9
Bài giải:
Số lít dầu đã lấy ra bán là:: 
219 : 3 =73 (lít)
Số lít dầu còn lại trong thùng là:
219 – 73 = 146(lít)
Đáp số: 146 lít dầu
(Nếu lời giải sai mà phép tính đúng thì không cho điểm)
0,25điểm
0,5điểm
0,25điểm
0,75điểm
0,25điểm
10
Viết đúng mỗi câu được 0,5 điểm
VD: a) 0 :5 = 0
 b) 7 x 1 = 7
1 điểm

File đính kèm:

  • docDe thi cuoi ky 10809(1).doc