Đề kiểm tra 15 phút Vật lý Lớp 9 - Năm học 2023-2024

docx2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Vật lý Lớp 9 - Năm học 2023-2024, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA VẬT LÝ 9:
 (Thời gian làm bài 15 phút) – Ngày 29-9-2023
 Họ và tên học sinh
 Điểm
 Nhận xét của thầy cô giáo
 Đề bài:
Cho hai bóng đèn Đ1; Đ2 giống nhau có hiệu điện thế định mức 
Ud = 6V và điện trở là Rd = 24Ω mắc song song nhau và nối tiếp với biến trở như hình. Hiệu điện thế của nguồn điện là UAB = 9V. 
 a/ Tính điện trở lớn nhất Rb của biến trở. Biết dây làm biến trở làm bằng nikêlin có tiết diện S = 1mm 2.
có chiều dài l =25m vàđiện trở suất ρ = 0,4.10-6 Ωm 
 b/ Tính điện trở toàn mạch RAB khi đèn sáng bình thường. 
 c/ Khi dịch chuyển con chạy về phía B thì độ sáng của hai đèn như thế nào? Giải thích.
A
B
Rb
Đ1
Đ2
	Bài làm:

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_15_phut_vat_ly_lop_9_nam_hoc_2023_2024.docx