Đề kiểm tra 15’ lần 1 môn Vật lí 9

docx2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15’ lần 1 môn Vật lí 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 15’ MÔN VẬT LÍ 9 (LẦN 1)
(Bài kiểm tra này gồm có . mặt)
Họ và tên: 
Lớp: 8.
Mã đề: 001
Câu 1: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao. 
Câu 2: Trên hình sau có vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở R1 và R2.
a) Từ điện trở này, hãy tính trị số các điện trở R1 và R2.
b) Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng đi qua mỗi điện trở khi 
lần lượt đặt hiệu điện thế U = 1,8V vào hai đầu mối điện trở đó.
Câu 3: Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 12V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
Câu 4: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 9Ω; R2 = 18Ω và R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ trên hình sau: 
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế 
A1.
Câu 5: Hãy chứng minh rằng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch song song chẳng hạn gồm ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau, thì nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần. (Rtđ < R1; Rtđ < R2; Rtđ < R3).
-Hết-

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_15_lan_1_mon_vat_li_9.docx