Đề khảo sát học sinh giỏi Toán Lớp 4 (Có đáp án)

doc11 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 01/06/2021 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát học sinh giỏi Toán Lớp 4 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát học sinh lớp 4 năm học 
Môn: Toán
Học sinh làm trong thời gian 60 phút
A/Trắc nghiệm:
 Em hãy khoanh vào chữ cái A, B, C đặt trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: 
 a, Các số nhỏ nhất có: hai, ba, bốn, ..., chín chữ số lần lượt là:
10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 10 000 000, 100 000 000.
10, 101 , 1001, 10 001, 100 001, 10 000 001, 100 000 001.
11, 111, 1111, 11 111, 111 111, 11 111 111, 111 111 111.
 b,Các số lớn nhất có hai, ba, bốn, ... , chín chữ số lần lượt là:
99, 909, 9 009, 90 009, 900 009, 9 000 009, 90 000 009, 900 000 009.
99, 999, 9 999, 99 999, 999 999, 9 999 999, 99 999 999, 999 999 999.
90, 990, 9 990, 99 990, 999 990, 9 999 990, 99 999 900, 999 999 990.
Câu 2: Trong dãy số tự nhiên liên tiếp: Nếu dãy số bắt đầu từ số lẻ và kết thúc cũng là số lẻ thì:
Số lượng các số lẻ nhiều hơn các số chẵn là 1 số.
Số lượng các số lẻ bằng số lượng các số chẵn.
Số lượng các số lẻ ít hơn số lượng các số chẵn là 1 số.
Câu 3: Trong các phân số sau: . Phân số lớn nhất là:
	A. 	 ; B. ; C. .
Câu 4: 
 a, 4 phút 50 giây bằng bao nhiêu giây?
	A. 250 giây ; B. 290 giây ; C. 270 giây.
 b, 4 km2 bằng bao nhiêu mét vuông?
	A. 400 000 000m2 ; B. 4 000 000m2 ; C. 40 000m2.
Câu 5: Cho 3 số cách đều nhau là: 41, 43, 45. Thì số trung bình cộng của 3 số đó là:
	A. 44 ; B. 43 ; C. 41.
Câu 6: 3 số lẻ khác nhau có trung bình cộng là 5 là:
	A. 5 , 1, 9 ; B. 7 , 5 , 9 ; C. 5 , 1 , 7.
Câu 7: Phép cộng: + có kết quả là:
	A. 67 792 ; B. 67 702 ; C. 67 802.
Câu 8: Phép trừ : - có kết quả là:
	A. 6 626 ; B. 6 586 ; C. 6 596. 
Câu 9: Phép nhân: 3 284 ´ 41 tích có mấy chữ số?
	A. 5 chữ số ; B. 4 chữ số ; C. 6 chữ số.
Câu 10: Thương của phép chia 6720 : 80 là số có mấy chữ số?
	A. 2 chữ số ; B. 4 chữ số ; C. 5 chữ số.
Câu 11: Hình bình hành có:
có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 
có hai cặp cạnh song song và bằng nhau.
có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau. 
Câu 12: Trong hình tam giác sau, có:
3 góc nhọn.
2góc tù, 1 góc nhọn.
2 góc nhọn, 1 góc tù. 
B/Tự luận:
Câu 13: Cho số 5121b . Tìm chữ số b để 5121b vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Câu 14: Tính tổng của 50 số lẻ liên tiếp đầu tiên.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Câu 15: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 150m. Chiều rộng bằng chiều dài.
 a,Người ta lấy diện tích của mảnh đất đó để xây dựng nhà phần còn lại để trồng cây. Tính diện tích phần đất được lấy để làm nhà.
 b,Nếu người ta lấy phần diện tích đất để làm nhà ở trên bằng cách cắt theo chiều dài và về cùng một phía của mảnh đất.Vậy phần đất còn lại để trồng cây là hình gì? Có diện tích là bao nhiêu mét vuông?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
đề khảo sát học sinh lớp 4
Môn Toán
(Học sinh làm bài trong thời gian 60 phút)
A/Trắc nghiệm:
 Em hãy khoanh vào chữ cái A, B, C đặt trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1: 
	a,Số lớn nhất có 3 chữ số là:
	A. 909 ; 	B. 999 ; C. 989
	b,Số nhỏ nhất có 5 chữ số là:
	A. 11111 ; B. 10000	 ; C. 10001
Câu 2: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số với các chữ số trong các hàng giống nhau(các chữ số được viết lặp lại)?
	A. 18 số ; B . 9 số ; C. 27 số.
Câu 3: Trong các số có hai chữ số, thì số có chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị là:
	A. 5 số ; B. 3 số ; C. 4 số.
Câu 4: Hình chữ nhật có:
4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
4 góc vuông, có 4 cạnh dài bằng nhau.
4 góc vuông và có 4 cạnh bằng nhau.
Câu 5: Trong hình vẽ dưới đây:
có 1 góc vuông.
có 2 góc vuông.
có 3 góc vuông.	 
Câu 6: 
 a, 4m4dm bằng:
	A. 44dm ; B. 4dm ; C. 404dm.
 b, 1km bằng:
	A. 100m ; B. 1000m ; C. 10m.
Câu 7: 
 a,1kg bằng:
	A. 1000g ; B. 10g ; C. 100g.
 b, Ba trăm mười chín xăngtimet vuông được viết là:
	A. 319cm2 ; B. 30019cm2 ; C. 319cm.
Câu 8: Phép cộng: 2468 và 6829 có kết quả là:
	A. 9297 ; B. 9397 ; C. 8297.
Câu 9: Trong phép tính: 7563 - 4908 có kết quả là:
	A. 3655 ; B. 2655 ; C. 2665.
Câu 10: Phép nhân: 2407 với 4 có kết quả là:
	A. 9628 ; B. 8628 ; D. 9608.
Câu 11: Trong phép tính: 852 : 3. Thương tìm được là số:
	A. có 3 chữ số ; B. có 2 chữ số ; C . có 5 chữ số.
Câu 12: Biểu thức 115 ì ( 45 - 40 ) có kết quả là:
	A. 555 ; B. 575 ; C. 595.
B/Tự luận:
Câu 13: Cho dãy số: 1, 2, 3, 6, 11, .... , .... , .....
	a,Hãy viết thêm 3 số tiếp theo vào dãy số trên.
	b,Tính tổng của dãy số vừa viết.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 14: Có 240 quyển vở được xếp đều vào trong 6 chiếc thùng. Hỏi mỗi thùng như vậy thì xếp được bao nhiêu quyển vở?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu 15: Một hình chữ nhật có chiều rộng 24cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
 a,Tính diện tích của hình chữ nhật đó?
 b,Nếu người ta đem cắt hình chữ nhật đó ra làm 2 hình chữ nhật bằng nhau. Thì chu vi của mỗi hình được cắt ra là bao nhiêu cm?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Hướng dẫn đánh giá đề khảo sát lớp 4
năm học
Môn Toán
Phần trắc nghiệm: Mỗi câu làm đúng cho 1 điểm. Học sinh khoanh vào các chữ cái đứng trước các câu như sau:
 Câu 1: -Phần (a): đáp án A - cho 0,5đ.
	 -Phần (b): đáp án B - cho 0,5đ.
 Câu 2: đáp án A.
 Câu 3: đáp án C.
 Câu 4:
	-Phần(a): đáp án B - cho 0,5đ.
	-Phần(b): đáp án B - cho 0,5đ.
 Câu 5: đáp án B.
 Câu 6: đáp án A.
 Câu 7: đáp án C.
 Câu 8: đáp án B.
 Câu 9: đáp án C.
 Câu 10: đáp án A.
 Câu 11: đáp án A.
 Câu 12: đáp án C.
Phần tự luận: 
 Câu 13: Cho 2 điểm. HS có thể làm như sau:
	*Để 5121b chia hết cho 2 thì b là các chữ số: 0,2,4,6,8 - cho 0,5đ (1).
	*Để 5121b chia hết cho 3 khi: 5+1+2+1+b chia hết cho 3 - cho 0,5đ.
	*Hay: 9+b chia hết cho 3; khi đó b là các chữ số: 0,6 (2)-cho 0,5đ.
	*Từ(1) và (2) vậy b là các chữ số: 0,6 thì 5121b chia hết cho 2 và 3-cho 0,5đ.
 Lưu ý: 
	+Nếu HS viết số không ở dạng cấu tạo số thì trừ 0,25đ cho mỗi chỗ biểu diễn sai.
	+HS có thể có cách làm khác đúng, hợp lôgic vẫn cho điểm theo các bước làm phù hợp.
	+Làm đúng tới đâu cho điểm tới đó.
 Câu 14: Cho 2 điểm. HS có thể làm như sau:
	*Viết được dạng tổng của 50 số lẻ liên tiếp đầu tiên như sau:
	1+3+5+7+ ......+93+95+97+99	Cho 0,5đ.
	*Nhận xét và chỉ ra được trong tổng 50 số lẻ đầu tiên này có 25 cặp số đều có tổng bằng 100, như:
+ 99 = 100	
+ 97 = 100 Cho 0,75đ.
... ..... .....
49 + 51 = 100.
	*Tính được tổng bằng cách: 	25 ´ 100 = 2500	- cho 0,75đ.
 Câu 15: Cho 4 điểm.
 a,Phần (a): Cho 2,5điểm.
	-Tìm được số phần dựa trên sơ đồ : cho 0,25đ.
	-Tìm được chiều dài(hoặc chiều rộng) của mảnh đất: cho 0,75đ.
	-Tìm được một chiều còn lại: cho 0,5đ.
	-Tính đúng được diện tích của mảnh đất: cho 0,5đ.
	-Tìm được phần diện tích để làm nhà: cho 0,5đ.
 Lưu ý:
	+Nếu câu trả lời sai mặc dù phép tính đúng cũng không cho điểm của ý đó và không chấm tiếp xuống ý tiếp theo.
	+Nếu sai, thiếu tên đơn vị thì trừ 0,25điểm cho mỗi chỗ sai, chỗ thiếu đó.
	+Không tách riêng câu trả lời để cho điểm. 
	+Bài làm sai từ đâu thì bỏ từ đấy.
 b,Phần (b): Cho 1,5điểm.
	-Nêu được cách cắt và kết luận hình đó là hình vuông - cho 1điểm.
	-Tính đúng diện tích phần đất còn lại để trồng cây - cho 0,5điểm.
	Điểm tổng toàn bài là điểm của các câu cộng lại, không làm tròn điểm.
Hướng dẫn đánh giá đề khảo sá
Môn Toán
I/Phần trắc nghiệm(12điểm): Mỗi câu làm đúng cho 1 điểm. Học sinh khoanh vào các chữ cái đứng trước các câu như sau:
 Câu 1: 
-Phần (a): đáp án B - cho 0,5đ.
	-Phần (b): đáp án B - cho 0,5đ.
 Câu 2: đáp án B.
 Câu 3: đáp án C.
 Câu 4: đáp án A
 Câu 5: đáp án A.
 Câu 6:
-Phần(a): đáp án A - cho 0,5đ.
	-Phần(b): đáp án B - cho 0,5đ.
 Câu 7: 
-Phần(a): đáp án A - cho 0,5đ.
	-Phần(b): đáp án A - cho 0,5đ.
 Câu 8: đáp án A.
 Câu 9: đáp án C.
 Câu 10: đáp án A.
 Câu 11: đáp án A.
 Câu 12: đáp án B.
II/Phần tự luận(8điểm):
 Câu 13: Cho 2,5điểm.
 a,Phần (a): cho 1,5điểm:
	-Không cần học sinh phải nêu quy luật của dãy số; học sinh viết đúng được 3 số tiếp theo vào dãy số lần lượt là: 20 , 37 , 68 - cho 1,5đ(mỗi số cho 0,5điểm).
	-Nếu học sinh viết số đầu sai mà 2 số sau viết đúng thì cũng không cho điểm.
 b,Phần (b): cho 1điểm.
	HS tính tổng của dãy số trên bằng cách tính thông thường - cho 1điểm.
 Câu 14: Cho 3điểm.
	-Tìm đúng được số vở đựng trong 1 thùng - cho 1,5đ.
	-Tìm đúng được 1/2 số thùng để đựng vở - cho 1đ.
	-Tìm đúng được số vở có trong 1/2 số thùng đó - cho 0,5đ.
 Lưu ý:
	+Nếu câu trả lời sai mặc dù phép tính đúng cũng không cho điểm của ý đó và không chấm tiếp xuống ý tiếp theo.
	+Nếu sai, thiếu tên đơn vị thì trừ 0,25điểm cho mỗi chỗ sai, chỗ thiếu

File đính kèm:

  • docDe HSG Toan lop 3 lop 4.doc