Đề khảo sát chất lượng tháng 10 năm học: 2009 – 2010 môn: Toán 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng tháng 10 năm học: 2009 – 2010 môn: Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd & đt huyện Tam Đảo	Đề khảo sát chất lượng tháng 10
	Trường tiểu học Đồng Tiến	Năm học: 2009 – 2010
Đề chính thức
	Môn: Toán 1
	Thời gian: 35 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ..........................................	
Lớp:.........................	
đề bài
Bài 1: Viết số thích hợp vào :
 ' '     ủ ủ ủ " " "
 ' '    ủ ủ " " "
Bài 2: Tính
2 + 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 2 + 0 + 1 = 2 + 2 + 1 = 
1 + 2 + 1 =	 1 + 2 + 2 = 3 + 1 + 0 = 3 + 1+ 1 = 
Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp.
4 + 1
2 + 2
1 + 2
2 + 3
4
5
2
5
3
Bài 4: Viết các số: 5 , 1 , 3 , 7 , 10. 
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:........................................................................................
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .......................................................................................
Bài 5: Dựa vào hình vẽ viết phép tính thích hợp.
Hướng dẫn chấm
Đề khảo sát chất lượng tháng 10
 Năm học: 2009 - 2010
Môn: Toán- Lớp 1
Đáp án, thang điểm
Bài
Nội dung
Điểm
1
- Điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm
- Các số cần điền lần lượt là: 4 ; 7 ; 5 ; 6
1
2
- Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.
4
3
- Mỗi lần nối đúng được 0,5 điểm.
2
4
(1 điểm): 1, 3, 5, 7, 10
(1 điểm): 10, 7, 5, 3, 1
2
5
 3 + 2 = 5
1

File đính kèm:

  • docDe Trac nghiem Toan T10 Huy Tuan.doc