Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Hải Thanh

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học Hải Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Bài Kiểm Tra Khảo Sát Chất Lượng 
 Hải Thanh Đầu năm học 2007-2008
Số phách
...
 SBD
..
 Môn:Toán Lớp 5
 Họ VàTên:......................................................Lớp:..............
Điểm
.
Số phách
Môn:Toán Lớp 5
 (Thời Gian Làm Bài:40 phút)
Phần I ( 3 điểm) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Số : Bốn trăm triệu năm trăm nghìn sáu trăm. Viết là :
 A. 4 500 600 B. 4 005 600 C. 400 500 600 D. 456
2. Cho phân số phân số bằng phân số đã cho là :
 A. B. C. D. 
3. Cho : 3km50m = ...m ; Số viết vào chỗ chấm là :
 A. 305 B. 3050 C. 350 D. 3500
Phần II ( 7 điểm)
1. Tính (2 điểm)
 2 + 
 - 
 x 1 : 
....
....
2. Tính ( 2 điểm)
 1 250 + X = 2500
 144 : X = 212 - 200
4. Giải toán: ( 3 điểm)
Một quyển sách dày 250 trang. Ngày đầu Lan đọc được số trang sách đó. Ngày thứ hai Lan đọc được số trang sách còn lại. Hỏi quyển sách đó còn bao nhiêu trang Lan chưa đọc được.
Bài giải

File đính kèm:

  • dockhao sat Toan lop 5.doc