Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng việt, Toán Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TIỂU CẦN THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG TIỂU HỌCLÊ QUÝ ĐÔN Năm học: 2009 - 2010 
 Môn thi: Tiếng Việt (Đọc) – Lớp 2
Họ và tên HS: 
Lớp: ..
Điểm 
A/ Đọc thầm bài “ Phần thưởng”, làm các bài tập sau: (4 điểm)
	1/ Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na.(1.5 điểm)
	2/ Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)
	Điều bí mật được các bạn của Na bàn bạc là gì?
Về điểm thi cuối năm.
Đề nghị cô giáo thưởng cho Na.
Đề nghị cô giáo thưởng chung cho cả lớp.
3/ Khi Na được thưởng, những ai vui mừng? (1.5 điểm)
 .
 THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN Năm học: 2009 - 2010 
 Môn thi: Toán – Lớp 2
Họ và tên HS: 
Lớp: ..
Điểm 
A/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
1/ Số bé nhất có một chữ số là:
a. 0	b. 1	c. 9	d. 10	
2/ Số lớn nhất có hai chữ số là:
	a. 9	b. 10	c. 99	d. 100	
3/ Số liền trước của 50 là:
	a. 40	b. 49	c. 51	d. 60	
4/ Số lớn nhất trong các số 67, 90, 85, 29 là:
	a. 67	b. 90	c. 85	d. 29
B/ Làm các bài tập sau: (6 điểm)	
1/ a. Đọc các số sau: (1 điểm)
 - 79 : ..
 - 100 : 
 	 b. Viết các số sau: (1 điểm)
	 - Ba mươi lăm : ..
	- Sáu mươi tư : 
2/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	37 + 42	45 + 4	89 – 56	68 – 6
3/ Một lớp học có 16 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh ? (2 điểm)
Bài giải
..
	.

File đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI 1 LOP 2HUONG.doc
Đề thi liên quan