Đề 6 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: tiếng pháp; khối d thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

pdf2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 1113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 6 thi tuyển sinh cao đẳng năm 2013 môn: tiếng pháp; khối d thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
ĐÁP ÁN 
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 
Môn thi: TIẾNG PHÁP; Khối D 
(Đáp án có 02 trang) 
Mã đề - Đáp án Câu 
193 286 374 463 531 617 
1 B C C C A B 
2 B C B B A D 
3 A B C B D B 
4 B C B C D D 
5 D A A A A D 
6 A A B B C C 
7 A C A B D D 
8 B B C A C A 
9 D B C C B C 
10 C C A A B D 
11 C B A B A D 
12 C A A D A B 
13 D C A D B C 
14 D C A C D C 
15 A A B D D C 
16 C B C B D C 
17 D D C A B B 
18 B B A B B D 
19 D A B C C D 
20 C B C D B A 
21 D D C C C B 
22 C B C C C A 
23 A C B D B B 
24 A D C C C C 
25 A B D C A A 
26 C B B B D A 
27 B C A C B A 
28 D A B A C B 
29 C A D A D A 
30 A C C D C A 
31 B C B A C C 
32 D C D D C A 
33 C D D D B A 
34 B D D B A C 
35 C B A A A B 
36 C D B D B C 
37 D A B B B C 
38 D C D B D B 
39 D C D B B C 
40 C D C C A D 
41 A B C B D D 
42 A B B A D B 
43 D D C B A A 
Mã đề - Đáp án Câu 
193 286 374 463 531 617 
44 D B B A A C 
45 A D C B B D 
46 C D C A A A 
47 D A B B D D 
48 B A C B B A 
49 B B B C D B 
50 B D D C A C 
51 B A A D C A 
52 B B D D C B 
53 A C C C A A 
54 C C D D A C 
55 C D D C A B 
56 A B A D D B 
57 B B C D B C 
58 B A D C C D 
59 C D B C D B 
60 B D D B D A 
61 A C A A B D 
62 C A B A C D 
63 D A A B D D 
64 A D D A D A 
65 B B D A D A 
66 C C B D D A 
67 A D D A D C 
68 D D A A B B 
69 A D D D A B 
70 A C A A B B 
71 B D D D C D 
72 B C D C D D 
73 D B B C C B 
74 C D A D A D 
75 A A B A C B 
76 D A A D A C 
77 A A A A B A 
78 C A A C A C 
79 D A D D B D 
80 B A C B B C 

File đính kèm:

  • pdfPHAPCT_CD_K13_DA.pdf
Đề thi liên quan