Đề 14 thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn thi: toán- Khối d thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 14 thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn thi: toán- Khối d thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
Đề 14
 Môn thi: TOÁN- Khối D 
 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gan giao đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8,0 điểm)
Câu I. (2 điểm) 
	Cho hàm số , có đồ thị (C). 
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số.
Cho điểm Mo(xo;yo)Î(C). Tiếp tuyến của (C) tại Mo cắt các đường tiệm cận của (C) tại các điểm A và B. Tìm Mo để chu vi tam giác IAB nhỏ nhất ( I là giao điểm của hai đường tiệm cận).
Câu II. (2 điểm)
Giải phương trình:.
Giải hệ phương trình: .
Câu III. (2 điểm)
	Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho hai đường thẳng có phương trình:
 d1: ; d2: .
Chứng minh rằng d1, d2 chéo nhau và vuông góc nhau
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d cắt cả hai đường thẳng d1, d2 và song song với đường thẳng D: 
 Câu IV. (2 điểm)
Tính tích phân .
Cho các số x, y thỏa mãn: x ³ 0, y ³ 0 và x + y = 1. Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = . 
II. PHẦN TỰ CHỌN( Thí sinh được chọn câu V.a hoặc câu V.b)
Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm)
Gọi a0, a1, a2,, an là các hệ số trong khai triển . Tính hệ số a3. Biết a0 + a1 + a2 ++ an = 512 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x + y + 1 = 0; d2: 2x - y - 1 = 0 và điểm I(-2;4). Viết phương trình đường thẳng D đi qua I sao cho D cắt d1 và d2 lần lượt tại hai điểm A, B mà I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
 Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm ( 2,0 điểm)
Giải phương trình: 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh là a. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a. Gọi E là trung điểm của cạnh CD. Tính khoảng cách từ S đến đừng thẳng BE.
------------------------------ Hết ----------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

File đính kèm:

  • docDE ON DAI HOC D14.doc