Câu hỏi đố vui Toán Lớp 4 - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi đố vui Toán Lớp 4 - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Đinh Tiên Hoàng	 CÂU HỎI ĐỐ VUI TOÁN LỚP 4
Tổ khối 4
I KHỞI ĐỘNG
Câu 1: Số như thế nào thì vừa chia hết cho 2, 3 và 5 ?
 	Đáp án: Số có chữ số tận cùng bằng 0 và tổng các chữ số chia hết cho 3)
Câu 2: Hãy tính nhanh kết quả của phép tính 18 × 11 × 10
 	Đáp án: 1980
Câu 3: Một trại chăn nuôi có 3 loại gia súc : trâu, bò và lợn. Trong đó, số lợn nhiều gấp 3 lần số bò, số bò nhiều gấp 2 lần số trâu. Hỏi trại đó có bao nhiêu con trâu, biết số lợn là 120 con ?
Đáp án: 120 : 3 : 2 = 20 (con trâu) 
Câu 4: Mẹ em bỏ ra 750 000 đồng để mua 10 m vải may quàn áo tết cho cả nhà. Nếu mẹ chỉ mua 5 m thì chỉ phải trả bao nhiêu tiền ?
 	Đáp án: 750 000 : 2 = 375 000 (đồng)
Câu 5: Với ba số: 0; 5; 8 em viết được bao nhiêu số có có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5 
Đáp án: Có 3 số: 580; 850; 805 
Câu 6: Bạn đứng trong một hàng ngang, nếu đếm từ trái sang bạn là người thứ 15, nếu đếm từ phải sang bạn là người thứ 16. Hỏi hàng ngang có bao nhiêu người?
Đáp án: 15 + 16 – 1 = 30 (người)
Câu 7: Ngày Tết bà bóc tiền xu để mừng tuổi cho 5 cháu. “mẹ nói nếu có thêm 4 đồng xu nữa thì mỗi cháu có 6 đồng xu”. Hỏi bọc tiền xu có bao nhiêu tiền?
Đáp án: 15 + 16 – 1 = 30 (người)
Câu 8: Hải nghĩ một số mà nếu thêm 8 đơn vị rồi giảm đi 6 lần thì được kết quả là 7. Tìm số Hải nghĩ ?
Đáp án: 7 x 6 – 8 = 34
Câu 9: Hôm nay là chủ nhật. Hỏi sau 20 ngày nữa là thứ mấy?
Đáp án: Thứ 7

File đính kèm:

  • doccau do vui toan lop 4.doc