Bài tập luyện thi học sinh giỏi Toán Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập luyện thi học sinh giỏi Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1) 0,125 x 17,5 - 0,125 x 7,5 = 
2) 0,036 x 109,7 – 0,036 x 9,7 = 
3) 11 x 47,25 – 47,25 = 
4) 0,86 x 1,76 – 0,86 x 1,66 = 
5) Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên trái một hàng thì được số mới kém số phải tìm 77,58 đơn vị . 
Trả lời:       Số đó là: 
6) Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một khối hình hộp chữ nhật dài 1,8dm; rộng 1,5dm cao 1,2dm ? 
Trả lời:       Số khối lập phương nhỏ dùng để xếp là khối
7) Một người bỏ ra 84000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được tất cả 105000 đồng. Hỏi người ấy được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn ? 
Trả lời:        Người ấy được lãi % so với tiền vốn.
8) Tìm một số tự nhiên, biết số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 2011. 
Trả lời:       Số đó là 
9) Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả đúng là số có dạng 3*91000. 
Hãy tìm giá trị của chữ số * ? 
Trả lời:        Giá trị của * là 
10) Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi đem số đó trừ đi số viết theo thứ tự ngược lại thì được số chia hết cho 9.
 Trả lời:         Có tất cả số thỏa mãn đầu bài .
11) 101 x 0,296 – 0,296 = 
12) 13,68 x 8,7 + 13,68 x 1,3 = 
13) 0,036 x 109,7 – 0,036 x 9,7 = 
14) 37,91 x 5,2 + 37,91 x 4,8 = 
15) Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng ta được số A, sang bên trái một hàng thì ta được số B và biết A – B = 244,332. 
Trả lời:       Số đó là .
16) Tìm một số thập phân biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang bên phải một hàng ta được số A, sang bên trái một hàng thì ta được số B và biết A + B = 202,909. 
Trả lời:       Số đó là .
17) Hiện nay tuổi của bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà còn chia cho 5 thì dư 4. Em hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai. 
Trả lời:        Số tuổi hiện nay tuổi của bố bạn Mai là tuổi.
18) Hai kho thóc A và B chứa tất cả 425 tấn thóc, biết sau khi xuất đi số thóc ở kho A và số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn thóc ? 
Trả lời:      Lúc đầu kho B chứa tấn thóc. 
19) Hai kho thóc A và B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết sau khi xuất đi số thóc ở kho A và số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu kho A chứa bao nhiêu tấn thóc ? 
Trả lời:        Lúc đầu kho A chứa tấn thóc. 
20) Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà khi đem số đó trừ đi số có 2 chữ số viết theo thứ tự ngược lại thì được số chia hết cho 9. 
Trả lời:     Có tất cả số thỏa mãn đầu bài.

File đính kèm:

  • docDe luyen thi HSG.doc