Bài kiểm tra số I môn: Đại số 8. Thời gian 45phút Trường THCS Vinh Quang

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số I môn: Đại số 8. Thời gian 45phút Trường THCS Vinh Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Vinh Quang
Tổ KHTN
Bài kiểm tra số i 
Môn:....Đại số 8. Thời gian 45.phút
Họ tên:..................................................................
Lớp:.......................................................................
Lời phê
Điểm
Trắc nghiệm (4đ). Chọn kết quả đúng.
Câu 1. 4n+1-3.4n= ? A. 4n-3 B. 4n C. 4n+3 D. 4n+6.
Câu 2. =? A. 7776 B. 7774 C. 7772 D. 7770.
Câu 3. Đa thức A. 
Câu 4. 6x3-9x2=? 
Câu 5. 
Câu 6. 4x2-1 =? A. (2x-1)(2x-2) B. (4x-1)(2x+1) C. (2x-1)(2x+1) D. (4x-1)(2x+2).
Câu 7. a4-16=? A. (a-2)(a+3)(a2+4) B. C. 
Câu 8. Giá trị của biểu thức x3-3x2+3x-1 tại x=10001 là A. 1012 B. 1113 C. 1214 D. 1315.

Đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đ/án
 B. Tự luận.(6đ) 
Bài 1(2đ): Tính giá trị của biểu thức . P=x2(2x3+1)-2xy-(2x5-y2) tại x=9876 ; y=9866.
Bài 2(2đ): Tìm m để đa thức chia hết cho đa thức x+2
Bài 3(1đ): Tìm x biết: x(2x+1) - (2x+1) = 0
Bài 3(1đ): Cmr 4x-x2- 6 < 0 với mọi x.
Bài Làm
.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Trường THCS Vinh Quang
Tổ KHTN
Bài kiểm tra số i 
Môn:.Đại số 8. Thời gian 45phút
Họ tên:..................................................................
Lớp:.......................................................................
Lời phê
Điểm
Trắc nghiệm (4đ)
Câu 1. 3.4n-4n+1= ? A. -4n B. 4n -3 C. 4n+3 D. 4n
Câu 2. =? A. 261 B. 216 C. 162 D. 621.
Câu 3. Đa thức A. 
Câu 4. 6x3+9x2=? 
Câu 5. 
Câu 6. 4x2-9 =? A. (2x-1)(2x-2) B. (2x-3)(2x+3) C. (4x-3)(2x+3) D. (4x-1)(2x+2).
Câu 7. a4-16=? A. (a-2)(a+3)(a2+4) B. C. 
Câu 8. Giá trị của biểu thức x3-3x2+3x-1 tại x=10001 là A. 1015 B. 1114 C. 1213 D. 1312.

Đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đ/án
Tự luận.(6đ)
Bài 1(2đ): Tính giá trị của biểu thức . P= tại x=9876 ; y=9866.
Bài 2(2đ): Tìm m để đa thức 2 chia hết cho đa thức x+1.
Bài 3(1đ): Tìm x biết: x(2x+1) + (2x+1) = 0
Bài 4(1đ): Chứng minh rằng 4x2+4y2+4xy+ > 0 với mọi x; y.
Bài Làm
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDS-Bai1-C1-K1.doc