Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt lớp 5

doc8 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ I năm học 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số phách
Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm 
Họ và tên: ................................................................ Lớp :5....... 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
 Môn: Tiếng Việt Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề)
 Điểm
Chữ ký Giám khảo số 1
Chữ ký Giám khảo số 2 
 Số phách
I. Chính tả ( nghe viết) Bài “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo ” 
Viết đề bài và đoạn: “Y Hoa đến bên già Rok.....nhát giao.”(Tiếng Việt 5 tập1, trang 144) 
II. Tập làm văn
Em hãy tả một người mà em yêu mến.
Số phách
 Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm 
Họ và tên: ................................................................. Lớp : 5......... 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
 Môn: Toán Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)
 Điểm
Chữ ký Giám khảo số 1
Chữ ký Giám khảo số 2 
 Số phách
 PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
 Hãy khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất. 
1. Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681
 A.x = 9	 B. x = 7	 C. x = 1	
2. Cho 8ha = .......... ha. Số cần điền vào chỗ chấm là:
 A. 28 B. 208 C. 280
3. Tỉ số phần trăm của 5 và 20 là: 
 A. 2,5 % B. 25% C.35% 
4. Trong phép chia 48,72 : 35 được thương là 1,59 số dư là :
 A. 0,7 B. 7 C. 0,07
5. Hỗn số 4 viết dưới dạng số thập phân là:
 A . 4,35	 B . 4,53	C . 4,6	
6. 25% của 1000kg là
 A. 2,5kg B. 25kg C. 250kg
B. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: (2điểm) Đặt tính rồi tính
345,6 - 27,92	35,6 + 5,67 + 7,89	56,78 x 7,8	1411,12 : 56,9
Câu 2: (2điểm) Tìm x
 a. 9,5 x X = 399 	 b. X + 18,7 = 50,5 : 2,5
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 .
Câu 3: (2điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó? 
Câu 4 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
 96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72
.
Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm 
Số phách
Họ và tên: .................................................................. Lớp : 5.......... 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
 Môn: Khoa học Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)
 Điểm
Chữ ký Giám khảo số 1
Chữ ký Giám khảo số 2 
 Số phách
Câu 1. (3điểm) Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
1. Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào để nhận biết đó là bé trai hay bé gái?
 a) Cơ quan hô hấp. b) Cơ quan sinh dục. 
 c) Cơ quan tiêu hóa. d. Cơ quan tuần hoàn 
2. C¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS? 
 a) . Kh«ng dïng chung c¸c dông cô cã thÓ dÝnh m¸u. 
 b). Kh«ng trß chuyÖn víi ng­êi ®· bÞ nhiÔm HIV. 
 c). Kh«ng kÕt b¹n víi ng­êi ®· bÞ nhiÔm HIV 
 d) Kh«ng ®i mét m×nh n¬i v¾ng vÎ, tèi t¨m. 
3. Những đồ dùng bằng nhựa thường được chế tạo ra từ:
 a) ) Gạch. c) Thuỷ tinh. d) Đá vôi d. Chất dẻo
4. HIV không lây qua đường nào?
a) Tiếp xúc thông thường.	b) Đường máu.
c) Đường tình dục.	d) Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
5. Đặc điểm nào sau đây không phải là của thép?
a) Dẻo.	b) Dẫn điện.	c) Cách nhiệt.	d) Cứng.
6. Để phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải:
a) Ăn chín, uống sôi. 
b) Đi đại tiện đúng nơi quy định.
c) Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
 d) Tất cả ý trên đều đúng.
Câu 2: (2,5điểm) Điền các từ trong ngoặc đơn vào chỗ chấm cho phù hợp: ( đúng thuốc, cần thiết, liều lượng, kháng sinh, bác sĩ)
 Chỉ dùng thuốc khi thật sự................................, dùng ..............................., đúng cách và đúng ............................... Cần dùng thuốc theo chỉ định của ................................, đặc biệt là thuốc .....................................
Câu 3: (1,5điểm) Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? 
Câu 4. (3 điểm) Cao su có những tính chất gì? Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng cao su? 
Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm 
Số phách
Họ và tên: .................................................................. Lớp : 5.......... 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
 Môn: Lịch sử và địa lý Thời gian : 40 phút (không kể thời gian giao đề)
 Điểm
Chữ ký Giám khảo số 1
Chữ ký Giám khảo số 2 
 Số phách
PHẦN LỊCH SỬ - 20 phút
Câu 1( 1điểm) Hãy nối tên các sự kiện lịch sử ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng. 
A
a) Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập
b) Cách mạng mùa thu
c) Chiến thắng Việt Bắc 
d) Chiến thắng Biên giới 
B
1. Thu – đông 1950
2. Thu – đông 1947
3. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
4. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
Câu 2( 1điểm) 
 a.Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta để chống  “  giặc đói”:
a. Lập hũ gạo cứu đói.
b. Xin viện trợ nước ngoài.
c. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.
b. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là :
a. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
b. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
c. Tất cả các ý trên.
Caâu 3: (3 điểm) Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?
PHẦN ĐỊA LÝ – 20 phút
Câu 1. Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.	(2điểm)
1. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước :
	a)Trung Quốc, Lào, Thái Lan.	 b)Lào, Thái Lan, Cam pu chia.
	c)Lào, Trung Quốc, Cam pu chia.	 d)Trung Quốc, Thái Lan, Cam pu chia.
2. Lúa gạo được trồng chủ yếu ở vùng:
a. Núi và cao nguyên. b. Đồng bằng. c. Trung du. d. vùng đồi
3. Nước ta có:
a. 53 dân tộc. b. 54 dân tộc. c. 55 dân tộc. d. 56 dân tộc
4. Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là:
a. Dãy Hoàng Liên Sơn.
b. Dãy núi Đông Triều.
c. Dãy núi Bạch Mã.
d. Dãy núi Trường Sơn
Câu 2. Trả lời câu hỏi ( 3 điểm)
Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta và ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta? 

File đính kèm:

  • docĐỀ CUỐI KÌ 1. LỚP 5.doc