Toán - Giải bài toán có lời văn

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán - Giải bài toán có lời văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. Tóm tắt rồi giải bài toán
Bài 1. Trên cành cây cao có 12 quả cam, cành thấp có 7 quả cam. Hỏi cả hai cành có bao nhiêu quả cam?
Tóm tắt
Lời giải
Cành cao có:  quả cam
Cả hai cành có tất cả là:
Cành thấp có:  quả cam
.. (quả cam)
Cả hai cành có .. quả cam?
Đáp số ..
Bài 2. Mẹ đã mua 10 bông hoa, mẹ mua thêm 7 bông hoa nữa. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt
Lời giải
Đã mua:  bông hoa
Mẹ đã mua tất cả là:
Thêm:  bông hoa
.. (bông hoa)
Tất cả .. bông hoa?
Đáp số ..
Bài 3. Bạn An đọc được 10 lần, bạn đọc thêm 10 lần nữa. Hỏi bạn An đã đọc bao nhiêu lần?
Tóm tắt
Lời giải
Đọc:  lần
Bạn An đã đọc được tất cả là:
Thêm:  lần
.. (lần)
Tất cả .. lần?
Đáp số ..
Bài 4. Bố mua 7 quả bóng xanh và 10 quả bóng đỏ. Hỏi bố đã mua tất cả bao nhiêu quả bóng?
Tóm tắt
Lời giải
II. Đặt tính rồi tính theo mẫu
13 + 2 = 	10 + 7 = 	13 + 4 = ..
+
13
2
15
	.		
14 + 5 = 	12 + 4 = 	16 + 2 = ..
	.			

File đính kèm:

  • docBai tap.doc