Thi kiểm tra giữa học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán

doc7 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi kiểm tra giữa học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GD&ĐT AN BIÊN
Trường TH Nam Yên 3 THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp : 1 .Điểm: . Năm học: 2013 - 2014
Họ và tên:.. Mơn: Tốn.
Nhận xét
Lời phê của giáo viên.
A. Tự luận. 
1. Số 0, 1, , , 4. 10, , , 7. 
>, <, =
=
2. ? 9  6 7  9 
3. Tính. 2 + 1 =  5 – 0 = 
4. Số. 4 -  = 1;  + 3 = 3
5. số .  hình tam giác
 ÿÿ
ĩĩ 
6. Viết phép tính thích hợp: 
O O O
O O
6
à
7
à
à
9
à
10
B. Trắc nghiệm.
 7. Khoanh vào câu đúng: 
 a. 5 b. 0 c. 8
 8 . Khoanh vào câu đúng: 2 + 2 =
 a. 2 b. 3 c. 4 
9. Đánh dấu x vào ơ đúng : 5 – 3 =
 o 2 o 4 o 8
10. Đánh dấu x vào ơ đúng : 4 – 2 – 1 =
 £ 0 £ 1 £ 2
11. Chọn dấu đúng: 2 + 1  3 
 a. > b. < c. =
12. Khoanh vào câu trả lời đúng: £ £ £ £ £ £ £
 a. 7 hình vuơng. b. 8 hình vuơng. c. 9 hình vuơng 
& & & & &
13. Đánh dấu x vào ơ phép tính đúng : 
 £ 2 + 2 = 5 £ 2 + 3 = 5 £ 2 + 4 = 5 
14. Đánh dấu x vào ơ phép tính đúng: 
ưư
 õõõ 
 £ 5 – 2 = 2 £ 5 – 3 = 1 * 5 – 3 = 2
Trường TH Nam Yên 3 THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp : 1 Điểm: . Năm học: 2013 - 2014
Họ và tên:.. Mơn: Tiếng Việt ( phần đọc ).
Điểm
Lời phê của giáo viên.
đ
II – Bài tập. 
"
1. Nối. 
Cái kéo
Máy bay
Xe
Ngơi sao
˜
b
2. Nối. 
Củ
tre
Bụi
số
Mẹ may
ấu
Chữ 
áo mới
A - KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG + BÀI TẬP (phần giao giáo viên )
I – Đọc đúng. ( Gv viết bằng chữ hiện hành cho hs đọc )
1. Đọc âm, vần: m, d, ai, âu.
2. Đọc từ ngữ : Bĩ mạ, ngã tư, nhỏ xíu, chú mèo.
3. Đọc câu : Xe ơ tơ chở cá về thị xã.
B – KIỂM TRA VIẾT (Phần giao giáo viên)
1. Viết âm: ơ, m, b, ch.
2. Viết vần: ua, oi, eo, ây.
3. Viết tiếng: bê, lê, thỏ, cá.
4. Viết từ ngữ: đi bộ, cái cịi.
5. Viết câu : Bố thả cá mè, bé thả cá cờ.
PHỊNG GD & ĐT AN BIÊN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Nam Yên 3 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 ------------------------
ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 1
Mơn Tiếng Việt
Năm học: 2013 - 2014
MƠN: TIẾNG VIỆT
PHẦN ĐỌC ( ĐỌC THÀNH TIẾNG VÀ BÀI TẬP 10Đ)
I - ĐỌC ĐÚNG: ( 6đ)
1. Đọc đúng âm, vần: Đọc đúng từ 2 vần hoặc 2 âm trở lên đạt.
2. Đọc từ ngữ : Đọc đúng từ 2 từ ngữ trở lên đạt.
3. Đọc câu: Đọc đúng cả câu đạt.
II. BÀI TẬP: ( 4Đ).
1. Nối đúng: Nối đúng từ 2 từ trở lên đạt.
2. Nối đúng: Nối đúng từ 2 từ trở lên đạt.
B. PHẦN VIẾT: ( 10Đ)
1. Viết đúng: Viết đúng từ 2 âm trở lên đạt.
2. Viết đúng vần: Viết đúng từ 2 vần trở lên đạt.
3. Viết tiếng: Viết đúng từ 2 tiếng trở lên đạt.
4. Viết từ ngữ: Viết đúng từ 1 từ trở lên đạt.
5. Viết câu: Viết đúng cả câu đạt.
PHỊNG GD & ĐT AN BIÊN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Nam Yên 3 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 ------------------------
ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ I – Lớp 1
Mơn: Tốn
Năm học: 2013 - 2014
TỰ LUẬN 
 Bài 1. Điền đúng từ 2 số trở lên đạt.
Bài 2. Điền đúng từ 1 dấu trở lên đạt.
Bài 3. Điền đúng từ 1 kết quả trở lên đạt. 
Bài 4. Điền đúng từ 1 số trở lên đạt.
Bài 5. Điền đúng 3 hình đạt.
Bài 6. Điền đúng từ 1 phép tính trở lên đạt. 
TRẮC NGHIỆM: 
Bài 7. Đánh dấu đúng kết quả câu c đạt.
Bài 8. Đánh dấu đúng kết quả câu c đạt.
Bài 9. Đánh dấu đúng kết quả ơ vuơng = 2 đạt.
Bài 10. Đánh dấu đúng kết quả ơ vuơng = 1 đạt.
Bài 11. Đánh dấu đúng kết quả câu c đạt.
Bài 12. Đánh dấu đúng kết quả câu a đạt.
Bài 13. Đánh dấu đúng phép tính 2 + 3= 5 đạt
Bài 14. Đánh dấu đúng phép tính 5 – 2 = 3 đạt

File đính kèm:

  • docDEE THI TOAN TIENG VIET GIUA HKI.doc
Đề thi liên quan