Thi kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2012 – 2013 môn Toán khối lớp: 2

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2012 – 2013 môn Toán khối lớp: 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH
Lớp : ..
Họ và tên:..
Điểm
THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN : TOÁN
KHỐI LỚP: 2
Thời gian : 40 phút
 Câu 1: Mỗi số sau đây ứng với cách đọc nào: 
125
748
Bốn trăm tám mươi tư
Chín trăm ba mươi chín
939
596
Một trăm hai mươi lăm
Sáu trăm năm mươi
484
650
Năm trăm chín mươi sáu
Bảy trăm bốn mươi tám
Câu 2: Khoanh vào câu trả lời đúng.
a) Số liền sau số 469 là
 a. 698 	b. 670	c. 680
b) Số lớn nhất trong các số 285 , 279 , 297 là:
 a. 285	b. 279	c. 297
c) Số thích hợp điền vào chỗ trống 1m =.cm
 a. 10 	b. 100	c. 1000
d) Kết quả phép tính 4 x 9 + 6 = ?
 a. 30 	b. 19	c. 36
Câu 3: Tìm x 
	a) x - 45 = 32 	b) x x 4 = 36	 
	 x =.	 x =. 
 x =. x =. 
Câu 4: Điền dấu thích hợp chỗ chấm 
	a) 111.110 b ) 300 + 76.. 376
	c) 559.601 c ) 648.600 + 84	
Câu 5: Đặt tính rồi tính : 
	632 + 245 	772 – 430 	451 + 46 	 386 – 35 
			..	..
 		....	..	..
			..	..
Câu 6: Học sinh lớp 2A xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có 8 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ? 
Giải
.
.
.
Câu 7: Nối đồng hồ ứng với số giờ thích hợp 
7 giờ 15 phút
10 giờ 30 phút
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
MÔN TOÁN LỚP 2
Câu 1: ( 1,5 đ )
Bốn trăm tám mươi tư
Chín trăm ba mươi chín
125
748
Một trăm hai mươi lăm
Sáu trăm năm mươi
939
596
Năm trăm chín mươi sáu
Bảy trăm bốn mươi tám
484
650
Câu 2: Khoanh vào câu trả lời đúng.( 2đ)
a) Số liền sau số 469 là
	b. 670	
b) Số lớn nhất trong các số 285 , 279 , 297 là:
	c. 297
c) Số thích hợp điền vào chỗ trống 1m =.cm
	b. 100	
d) Kết quả phép tính 4 x 9 + 6 = ?
	c. 36
Câu 3: Tìm x ( 1 đ )
	a) x - 45 = 32 	b) x x 4 = 36	 
	 x = 32 + 45 	 x = 36 : 4 
 x = 77 x = 9 
Câu 4: Điền dấu thích hợp chỗ chấm ( 1 đ )
	a) 111 > 110 b ) 300 + 76 = 376
	c) 559 < 601 c ) 648 < 600 + 84	
Câu 5: Đặt tính rồi tính : ( 2 đ )
	632 772 451 386
 + – + –
 245 	 430 	 46 	 35 
 877 342 497 351
Câu 6: Học sinh lớp 2A xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có 8 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ? (1,5đ )
Giải
Số học sinh lớp 2A có là: ( 0,5 điểm)
3 x 8 = 24 ( học sinh) ( 0,5 điểm)
Đáp số: 24 học sinh ( 0,5 điểm)
Câu 7: Nối đồng hồ ứng với số giờ thích hợp ( 1 điểm )
7 giờ 15 phút
10 giờ 30 phút

File đính kèm:

  • docTOÁN 2.doc