Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 1 năm học: 2010 - 2011 môn: Toán

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 1 năm học: 2010 - 2011 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi- Lớp 1
Năm học: 2010- 2011
Môn: Toán
 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ................................................................... Lớp: ........... SBD: ...................
Trường: Tiểu học Nghiêm Xuyên- Thường Tín- Hà Nội.
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:	( 4 điểm)	
 -
 7
 6 
 5 2
 4
 3 
 7 6
+
 	17 + 	 = 28
	 - 14 = 35
	33 + 51 < < 99 - 13
Bài 2: Điền dấu ( + , - ) thích hợp vào chỗ ...........	(3 điểm)
	40 ..... 32 ..... 7 = 89
	75 ..... 12 ...... 2 = 61
	88 ..... 23 ...... 4 = 69
Bài 3: (6 điểm)
	a) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?	(3 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 23 cộng 32 bằng 77. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?	(3 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Số? 	(3 điểm)	 
33
 - 14 + 36 - 45 + 12
Bài 5: 	( 4 điểm)
 Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?
..........................................................................
Kể tên các đoạn thẳng: ....................................
..........................................................................
..........................................................................
 A B
0
 D C 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

File đính kèm:

  • docDE TH KS TOANL1.doc
Đề thi liên quan