Thi học kỳ II môn: Giáo dục công dân 9

doc3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thi học kỳ II môn: Giáo dục công dân 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
Lớp:
THI HỌC KỲ II
MÔN:GDCD 9
A/Trắc nghiệm(5đ): Chọn phương án đúng nhất khoanh tròn ở đầu chữ cái:
Câu 1:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là:
 a.Hoàn thành công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước .
 b.Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội,lao động sản xuất.
 c.Xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại .
Câu 2:Những việc làm nào sau đây thiếu trách nhiệm của thanh niên:
 a.Nổ lực học tập,rèn luyện toàn diện.
 b.Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.
 c.Chỉ lo làm công việc của bản thân để khỏi bị khiển trách.
Câu 3:Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:
 a.Nam nữ đủ 18 tuổi được kết hôn, được pháp luật bảo vệ.
 b.Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con.
 c.Trong gia đình vợ chồng đều có quyền ngang nhau.
Câu 4:Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân Việt Nam hiện nay:
 a.Chỉ được kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau.
 b. Được kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau và với người nước ngoài.
 c.Chỉ được kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài.
Câu 5:Quyền tự do kinh doanh của công dân:
 a.Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì,hàng gì
 b.Công dân có quyền kinh đoanh đúng theo những mặt hàng mà pháp luật cho phép
 c.Công dân có quyền tự do kinh doanh,không cần phải kê khai với ai.
Câu 6:Khái niệm về lao động:
 a.Lao động là hoạt động của con người trong xã hội
 b.Lao động là hoạt động nhằm tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần
 c.Lao động giúp con người và đất nước tồn tại và phát triển
Câu 7:Có các hình thức lao động sau:
 a.Lao động tạo ra của cải
 b.Lao động chân tay và lao động trí óc
 c.Lao động tự do và lao động cho nhà nước
Câu 8:Có mấy loại vi phạm pháp luật:
 a.2 loại vi phạm
 b.3 loại vi phạm
 c.4 loại vi phạm
Câu 9:Những đối tượng nào sau đây chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do mình gây ra:
 a.Em bé lên 5 tuổi nghịch lửa làm cháy nhà hàng xóm
 b.Người bị bệnh tâm thần gây ra cái chết cho người khác
 c.Người đủ 16 tuổi đánh người gây thương tích
 d.Không có đối tượng nào
Câu 10:Nối cột A ới cột B cho phù hợp:
A
B
A-B
1.Mọi công dân có quyền bầu cử, ứng cử
2.Mọi công dân có quyền buôn bán theo qui định pháp luật
3.Mọi công dân phỉa làm việc để tự nuôi sống bản thân,gia đình,góp phần xây dựng đất nước
a.Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
b.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
c.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
B/Tự luận(5đ):
Câu 1:Em hãy nêu quyền và nghĩa của công dân trong hôn nhân ?
Câu 2:Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?
Câu 3:Tính tiền thuế phải nộp của 12 chai rượu.Nếu muốn chai bán 15000đ-Mức thuế phải nộp là 60%
ĐÁP ÁN:
A/Trắc nghiệm : 
1/c; 2/a , 3/c, 4/b, 5/b , 6/b, 7/b , 
 8/c, 9/c 	10/Nối A-B : 1-b, 2-a; 3-c.
B/ Tự luận: 5đ. 
Câu1: Gồm 3 ý : (SGK) 
 Ý 1: 0,5đ, ý 2: 1đ , ý 3: 0.5đ 
Câu 2 : Quyền tự do kinh doanh ( SGK ) ( 1 điểm )
Câu 3 : Tiền thuế một chai rượu là : 15000 đ X 60 / 100 = 9000 đ (1đ)
 	 Tiền thuế 12 chai rượu là : 9000 đ X 12 = 108000 đ (1đ)


File đính kèm:

  • docCD-9-NH.doc