Ôn tập Toán tuần 9 lớp 1

docx3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Toán tuần 9 lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên 
Lớp : 1B.
1 - ÔN TẬP TOÁN TUẦN 9
Bài 1: Số? 
 3 - 2 + . = 5 3 - 2 + .. = 4 5 - 2 +  = 5 4 - 1 + .= 5
. + 2 + 1 = 5 6 - 2 + = 4 3 -. + 1 = 4 0 + 2 -  = 4
Bài 2: Tính :
 8 - 5 + 3 = 6 - 2 + 1 = 7 - 5 + 6 = 4 - 4 + 6 =
Bài 5: Nối :
 2 + 4 - 1 = 6 - 3 + 2 = 6 - 4 + 3 = 2 + 4 - 3 =
Bài 3: Tính :
 1 + 2 = 2 + 3 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 2 =
 2 + 1 = 3 + 2 = 5 + 0 = 4 - 3 = 1 + 4 =
 0 + 5 = 1 + 3 = 1 + 1 + 2 = 3 + 1 + 3 = 
Bài 4: Số:
4 = 1 + 2 + 5 = 2 + 1 +  3 = 1 + 1 +
5 = 2 + . + 2 3 = 1 +  + 1 2 = 1 + ..+ 0
2 = 3 -  2 = 3 -  1 = .. - 2
Bài 5: Nối :
2 + 1
2 + 3
2 + 2
 3 + 2
1 + 3
4 + 3
3 + 3
2 + 3
2 + 1
 0 + 3
 2 - 0
 3 - 2
Bài 6: Điền dấu ( +, -, =)
 5 2 3 4 2 2 5 3 2 
 4 3 1 5 .41 2 ....13
 Bài 7: Viết phép tính thích hợp vào ô trống .
	 Hà có : 5 viên bi
	 Hà cho Sơn : 3 viên bi
	 Hà còn lại :viên bi ?
Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ trống :
 a/ 0 ; 1; 2; .; .; ; 6 ; .; 8; .; 10.
 b/ 10; 9 ;.; ..; 6 ; ..; 4; . ; 2 ; ..; 0.
Bài 9: Đặt tính rồi tính:
 5 – 3 2 + 3 4 – 3 0 + 5
    .
* Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông bên cạnh ( 1đ )
	 Số 7 đọc là bẩy 10 – 4 + 3 = 9 
 6 + 3 > 9 8 – 2 < 1 + 5 
Môn: Tiếng Việt 1
 1) Nối ô chữ cho phù hợp :
Suối chảy ra
bơi lội
Chị Kha giỏi
dưa về muối
mẹ đi chợ mua
từ khe đá 
 2) Điền vào chỗ trống : 
 a . ao hay ai? Dẻo d , giải l. cái g..
 củ su h. ch hỏi củ m.
 b. c hay k? .ái éo, úi đầu ..éo pháo
 .ài áo .ẹo .ao su.
3 Luyện đọc
Ngày nghỉ, bố mẹ cho bé Thảo đi sở thú. Ở đó có nhiều hổ, báo, voi, khỉ và hà mã. Bố mẹ phải bảo vệ bé vì đó là thú dữ. Buổi tối về, mẹ tươi cười, vui vẻ khi thấy Thảo vui vẻ
Say sưa theo dõi chú khỉ leo trèo ở cây.

File đính kèm:

  • docxde on tap(1).docx