Ôn tập Toán tuần 8 lớp 1

docx3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Toán tuần 8 lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên 
Lớp : 1B.
1 - ÔN TẬP TOÁN TUẦN 8
Bài 1: Số? 
 5 - 5 + . = 5 3 - 1 + .. = 4 4 - 2 +  = 5 4 - 3 + .= 5
 . + 3 + 2 = 5 6 - 5 + = 4 3 -. + 3 = 4 0 + 5 -  = 4
Bài 2: Tính :
 10 - 5 + 2 = 8 - 7 + 1 = 9 - 0 + 1 = 7 - 4 + 3 =
 1 + 3 - 2 = 6 - 5 + 1 = 7 - 5 + 7 = 0 + 9 - 8 =
4
5
Bài 3: Điền với số thích hợp:
5
5
3
2
1
4
4
5
5
5
1
1
2
5
Bài 4: : Số? 
 7 > 8 . 2 > ..
 0 . 4 .>. 9 >.. 
 1 ..> ... 6 > .. 
Bài 5: >, <, = ?
 3 5 5 ... 4 7.. .7 3 . .4 5 ..5 1..0
 7 9 4 4 109 9... 6 8 . 9 5......2
 0. 2 3.9 5....0 8..10 37 3..0 
Bài 6 : Tính
 1 + 1 + 4 = 3 + 4 - 6 = 3 + 0 - 2 = 2 - 1 + 3 = 
 6 - 5 + 0 = 6 + 0 - 6 = 4 - 0 + 2 = 3 + 0 + 3 =
Bài 7: Điền số thích hợp vào trống?
8
6
5
7
3
1
3 + 7 - 6 1 + 7 - 6 > 3 + 6 - 6 < 
Bài 8: Nối với số thích hợp (theo mẫu)
 2 + 1 > 3 + 2 > 5 + 0
3
7
9
8
4
 2 + 1 < 3 + 1 < 1 + 1 
Bài 9 : Đúng ghi đ, sai ghi s vàơ ô trống:
0
+
4
=
5
1
+
51
=
3
5
=
+
2
35
5
=
0
+
5
4
=
2
+
2
5
=
4
+
1
2 - ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 8
Bài 1 : Luyện đọc:
Bồi hồi tối trời mồi chài lời hứa khối phố 
Bài giải củ mài củ tỏi khúi lửa quả doi
 Số hai gúi quà bói ngụ trời mưa tai voi
 Mẹ mua vải cho chị và bé Hải. Hải để quả to cho bà và bố mẹ.
 Bà nội đưa Mai đi chơi Bờ Hồ. Ở đó có nhà nổi, nhà bơi lội và nhà múa rối.
Bài 2 : Điền vần ua, a hay ui, i:
c..sổ c ..khô ca m g.thư c ..gỗ
dưa ch.. quả d. lúi h. m.to m..khế 
Bài 3: Luyện viết mỗi từ trờn 2 dòng:

File đính kèm:

  • docxde on tap.docx