Ôn tập Toán cuối năm khối 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Toán cuối năm khối 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP TOÁN CUỐI NĂM LỚP 1
Bài 1: Tính	
	32 + 64 – 5 = .	87 – 13 - 52 = .	
45 + 42 – 54 = .	58 – 50 + 41 = .	
12 + 13 + 36 = .	98 – 64 + 23 = .	
32 + 35 – 8 = .	56 + 32 - 60 = .	
Bài 2: Tính
15 – 8 + 42 – 17 + 60 + 22 = 
42 + 40 + (25 + 35) +63 – (8 + 23) = .
Bài 3: Tính nhanh
12 + 7 – 36 – 7 + 46 – 5 = ..........................
10 – 20 + 30 – 40 + 50 – 60 + 70 = ....................
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = ...........................
Bài 4:	Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có 1 chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Lan hỏi Lê: anh bạn bao nhiêu tuổi? Lê đáp: Lấy số bé nhất có hai chữ số thêm vào 1 nửa chục rồi bớt đi 2 thì ra tuổi của anh tớ. Hỏi anh của Lê bao nhiêu tuổi?
 Bài 6. Năm nay em 6 tuổi. Sau ba năm nữa thì số tuổi của em và mẹ cộng lại bằng 39. Hỏi năm nay mẹ em bao nhiêu tuổi?
Bài 7: Ông em nhiều hơn bố em 25 tuổi. Bố em nhiều hơn mẹ em 5 tuổi. Hỏi ông nhiều hơn mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài 8: Hoàng hỏi Nguyên: nhà bạn số mấy? Nguyên đáp: Lấy số lớn nhất có hai chữ số bớt đi số tròn chục lớn nhất rồi thêm vào số lẻ bé nhất thì ra số nhà của tớ. Hỏi số nhà của Nguyên là bao nhiêu?
Bài 9: Điền số vào ô trống sao cho khi cộng 3 số theo hàng ngang, cột dọc = 8.
1
2
1
1

File đính kèm:

  • docOn toan lop 1.doc