Ôn tập Toán 1 - Tuần 11

docx3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Toán 1 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên 
Lớp : 1B.
1 - ôn tập toán tuần 11
Bài 1: Học thuộc 
 1 + 1 = 1 + 3 = 1 + 4 = 2 - 1 = 4 - 1 = 5 - 1 =
 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 2 - 2 = 4 - 2 = 5 - 2 =
 1 + 2 = 2 + 2 = 3 + 2 = 3 - 1 = 4 - 3 = 5 - 3 =
 3 + 0 = 0 + 4 = 2 + 3 = 3 - 3 = 4 - 4 = 5 - 4 =
 0 + 3 = 4 + 0 = 5 + 0 = 3 - 0 = 4 - 0 = 5 - 5 = 
 5 - 0 = 
Bài 2: Tính : 
 4 - 3 + 4 = 7 - 3 - 1 = 7 + 2 - 6 = 4 - 4 + 5 =
 2 + 5 - 3 = 6 - 4 + 5 = 7 - 7 + 6 = 1 + 6 - 2 =
Bài 3: Đặt tính rồi tính :
 2 + 4 7 - 3 7 - 4 5 + 3 8 - 2 8 - 4
Bài 4: Tính :
 3 + 5 = 6 + 2 = 3 + 4 = 5 + 3 = 8 - 2 =
 5 + 2 = 4 + 4 = 7 + 0 = 7 - 3 = 7 - 4 =
 0 + 7 = 2 + 5 = 3 + 4 + 1 = 5 + 1 + 2 = 
Bài 5: Số:
5 = 7 - 2 + 3 = 7 - 1 - 3 = 5 - 4 +
4 = 6 - . + 2 5 = 8 - + 1 2 = 7 - ..+ 0
3 = 5 - 2 = 6 - 4 = 7 - 2 - .
Bài 6: Nối :
5 + 1
4 + 3
 6 + 2
 3 + 5
5 + 3
8 + 3
6 + 3
7 + 3
4 + 3
7 + 0
 0 + 6
 8 - 0
 7 - 1
Bài 7: Điền dấu ( +, -, =)
 7 2 5 4 4 8 8 5 3 
 2 7 5 8 7 1 6 3 3
 Bài 8 : ( 1điểm) Viết phộp tớnh thớch hợp vào ụ trống .
	 Lan cú : 8 hũn bi
	 Lan cho Sơn : 3 hũn bi
	 Lan cũn lại :hũn bi ?
Bài 6: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm :
 a/ 0 ; 2; .; 6 ; 8; ..
 b/ 9 ;.; 5; 1 .
Bài 7: Đặt tớnh rồi tớnh:
 7 – 3 5 + 3 8 – 3 0 + 8 8 - 0 7 - 7
   .. 
   . .
  . . .
* Đọc cỏc số sau.
4 đọc là :.. 9 đọc là :..
7 đọc là :.. 1 đọc là :..
10 đọc là :.. 2 đọc là :..
6 đọc là :.. 3 đọc là :..
Mụn: Tiếng Việt 1
 1) Nối ụ chữ cho phự hợp (2đ)
Bầu trời cao
Bộ tự ụn lại bài
Bộ đó lớn rồi vỡ thế 
Phải cẩn thận khi bơi lội.
mẹ dạy chị Lan 
Và rộng
 2) Điền vào chỗ trống (2đ) 
 a . ăn hay ụn ? Đ hậu, c. nhà lớn kh..
 b. ba ch trõu bừa b.
 b. ng hay ngh? .. ỉ ngơi, ay ắn ..ĩa vụ
 .ồi chơi .. .ẹo đầu ề lỏi xe
4 Luyện đọc
Mẹ bạn Lan là người giản dị và yờu quý mọi người. Bà nội ở quờ ra chơi, mẹ đon đả đún bà, trời mưa, mẹ mua nún lỏ biếu bà. Bữa trưa, mẹ nấu mún ngon mời bà.

File đính kèm:

 • docxon tap cuoi tuan 11.docx
Đề thi liên quan